Klient, wzrost, efektywność i odpowiedzialność, Pekao ogłasza swoją strategię do 2024 roku

Klient, wzrost, efektywność i odpowiedzialność, Pekao ogłasza swoją strategię do  2024 roku
Źródło: Bank Pekao SA
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zarząd Banku Pekao S.A. przyjął, a Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła nową strategię "Odpowiedzialny bank. Nowoczesne bankowanie", która skupi się na transformacji cyfrowej, doskonałości procesowej i wzroście w najbardziej rentownych segmentach ‒ czytamy w komunikacie Banku.

„Klient”, „Wzrost”, „Efektywność” i „Odpowiedzialność” – realizacja założeń kryjących się pod tymi hasłami będzie kształtować działalność Pekao S.A. przez najbliższe blisko cztery lata.

Podejście proklienckie stanowić będzie jeden filarów strategii i realizowane będzie m.in. poprzez dynamiczny rozwój bankowości mobilnej oraz wykorzystanie zaawansowanej analityki danych.

Pekao będzie dążył do umożliwienia klientom detalicznym załatwienia prawie każdej sprawy online. Wskaźnik digitalizacji wynoszący blisko 100 proc. to jedna z kluczowych aspiracji strategicznych. Skokowa cyfryzacja poprawi też efektywność kosztową i procesową.

Ambicją Pekao w horyzoncie 2024 jest pozycja wśród najbardziej rentowych i efektywnych banków w Polsce

W celach strategicznych Banku do 2024 r. znalazło się podniesienie wskaźnika rentowności kapitału własnego (ROE) do poziomu ~10 proc., poprawa wskaźnika efektywności C/I do poziomu 42 proc. oraz osiągnięcie liczby 3,2 mln aktywnych klientów mobilnych.

– Cyfryzacja jest jednym z priorytetów, ponieważ w kanałach zdalnych jest coraz więcej naszych klientów, a pandemia tylko przyspieszyła ten proces. Musimy wyprzedzać ich oczekiwania i oferować nowoczesne rozwiązania.

Konsekwencją transformacji będzie dalsza poprawa efektywności. Naszym celem jest odbudowa rentowności mierzona ROE powyżej kosztu kapitału.

Wraz z przedstawieniem nowej strategii rozpoczynamy kolejny etap wzrostu. Mamy wszystkie narzędzia i doskonały zespół, aby nasze ambicje zrealizować – mówi Leszek Skiba, Prezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Czytaj także: Bank Pekao nawiązał współpracę ze SkyCash: klienci za usługi transportowe zapłacą telefonem

Kluczowe filary rozwoju banku

Bank Pekao nową strategię opiera na czterech filarach, których wdrażanie będzie wspierane ewolucją kultury organizacyjnej.

Wokół „Klienta” koncentrują się planowane działania pierwszego filaru. Głównym kanałem kontaktu z klientem będzie aplikacja mobilna PeoPay.

Pekao będzie dążył do umożliwienia klientom detalicznym załatwienia prawie każdej sprawy online

Bank położy szczególny nacisk na jakość obsługi we wszystkich segmentach. Aspiracją Pekao jest skokowy wzrost satysfakcji klientów. Chce to osiągnąć poprzez zwiększenie dostępności usług w kanałach cyfrowych oraz szybkie i wygodne procesy obsługi.

Drugi filar strategii definiowany jest poprzez „Wzrost”.

– Chcemy wzmocnić naszą pozycję rynkową w segmencie pożyczek gotówkowych oraz w segmencie mikroprzedsiębiorstw, a także zwiększyć sprzedaż kredytów dla MŚP. Chcąc być bankiem pierwszego wyboru dla klientów młodych musimy stać się liderem cyfrowych usług. Nasz cel to pozyskanie do 2024 roku ponad 600 tys. klientów poniżej 26. roku życia -mówi Leszek Skiba.

W ciągu najbliższych czterech lat Pekao chce pozyskiwać rokrocznie ponad 400 tys. klientów indywidualnych i zwiększyć z 7 proc. do 10 proc. udział w rynku pożyczek gotówkowych. Kluczowym czynnikiem sukcesu ma być personalizacja usług.

Nasz cel to pozyskanie do 2024 roku ponad 600 tys. klientów poniżej 26. roku życia

Wzrost w segmencie małych oraz średnich przedsiębiorstw, Bank planuje osiągnąć dzięki wykorzystaniu w większym stopniu potencjału kanałów zdalnych, analityki danych oraz prostym i zautomatyzowanym procesom kredytowym. To ma pomóc w zwiększeniu udziału rynkowego w tym segmencie do 12%.

Z kolei w segmencie mikrofirm bank planuje pozyskiwać ponad 40 tys. klientów rocznie i zwiększyć udział rynkowy o 3 pp. do 8 proc. W planach ma również rozwój leasingu i faktoringu oraz poszerzenie palety usług do zarządzania finansami firmy online.

Pekao chce umocnić też obecność na rynku e-commerce. Dlatego udostępni płatności odroczone oraz uruchomi ofertę pożyczek gotówkowych dla klientów realizujących zakupy online

Pekao postawi również na wzrost w produktach inwestycyjnych poprzez cyfryzację oferty i procesów obsługi oraz silne kompetencje doradztwa inwestycyjnego. Ponad 80 proc. wolumenu sprzedaży funduszy inwestycyjnych ma być realizowana w kanałach zdalnych.

Bank chce również, żeby jego współpraca z PZU stała się katalizatorem wzrostu sprzedaży ubezpieczeń. Jego celem do 2024 roku jest dwukrotny wzrost składki przypisanej brutto.

Pekao chce umocnić też obecność na rynku e-commerce. Dlatego udostępni płatności odroczone oraz uruchomi ofertę pożyczek gotówkowych dla klientów realizujących zakupy online. Zaoferuje też rozwiązania dla e-sklepów i platform e-commerce umożliwiające sprzedaż na raty.

 „Efektywność” to trzeci filar strategii. Pekao zamierza przyspieszyć transformację technologiczną, wykorzystać migrację klientów do kanałów zdalnych, zwiększając paletę dostępnych rozwiązań w kanałach cyfrowych i skokowo zwiększyć poziom automatyzacji operacji.

Bank planuje również poprawić szybkość procesów kredytowych. Liczy, że uda się skrócić czas decyzji do 8 dni przy kredycie hipotecznym czy do 1 dnia przy kredycie dla mikrofirm i MŚP.

– Siłą napędową dla nowej strategii jest nasze centrum technologiczne ‒ elastyczne i zdolne do szybkiej adaptacji do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

Chcemy postawić na technologie mobilne, sztuczną inteligencję, Big Data, hiperautomatyzację i rozwiązania chmurowe – podkreśla Błażej Szczecki, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., który nadzoruje Pion Technologii i Operacji.

Bank planuje poprawić szybkość procesów kredytowych. Skrócić czas decyzji do 8 dni przy kredycie hipotecznym czy do 1 dnia przy kredycie dla mikrofirm i MŚP

Czytaj także: Bank Pekao promuje pożyczkę konsolidacyjną na przeniesienie spłacanych kredytów w innych bankach

Czwarty filar koncentruje się wokół „Odpowiedzialności„. Bank chce wspierać rozwój gospodarczy koncentrując się na dystrybucji rządowych i unijnych programów odbudowy gospodarki oraz transformacji klimatycznej dla swoich klientów. Jednocześnie sama działalność komercyjna i operacyjna Banku będzie mocniej oparta o czynniki zrównoważonego rozwoju.

Pekao chce utrzymać bezpieczny profil ryzyka w zmieniającym się otoczeniu rynkowym i mieć jeden z najniższych kosztów ryzyka wśród największych banków. W tym celu udoskonali infrastrukturę modeli ryzyka, zautomatyzuje procesy oceny kredytowej i zadba o bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

– Finansowanie projektów zrównoważonych, wspieranie uporządkowanego przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz zwiększanie finansowania energii ze źródeł odnawialnych to jeden z priorytetów naszej działalności.

Będziemy w większym stopniu koncentrować się na czynnikach środowiskowych, społecznych i na pojęciu ładu korporacyjnego tłumaczy Krzysztof Kozłowski, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Strategii.

Pekao chce utrzymać bezpieczny profil ryzyka w zmieniającym się otoczeniu rynkowym

– Nie może się to odbyć bez aktywnego wspierania rozwoju polskich firm, którym zaproponujemy udział w programach gwarancyjnych i akceleratorach. Mamy świadomość, że osiągniemy to będąc atrakcyjnym pracodawcą, stawiając na rozwój pracowników, a także kontynuując i mocno akcentując działalność charytatywną i edukacyjną.

Wysokie standardy corporate governance oraz instytucjonalne podejście do ESG ‒ to ważne ramy naszego rozwoju – dodaje Krzysztof Kozłowski.

Finansowanie projektów zrównoważonych, wspieranie uporządkowanego przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz zwiększanie finansowania energii ze źródeł odnawialnych to jeden z priorytetów naszej działalności

Ambicją Pekao w horyzoncie 2024 jest pozycja wśród najbardziej rentowych i efektywnych banków w Polsce. Dlatego w ramach realizacji nowej strategii, Bank stawia na znaczące podniesienie rentowności kapitału własnego (ROE) do poziomu ~10 proc. oraz obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) do poziomu około 42 proc.

Jednocześnie bank planuje sukcesywnie dzielić się z inwestorami efektami finansowymi wdrożenia strategii w formie dywidend. Nowa polityka dywidendowa Pekao zakłada rokroczny wskaźnik wypłaty zysku w formie dywidendy na poziomie 50 proc. ‒ 75 proc. na przestrzeni lat 2021‒2024, uzależniony od zgód regulacyjnych.

‒ Nasza silna pozycja kapitałowa pozwala na realizację planowanego wzrostu. Planujemy też zachowanie bezpiecznego poziomu kapitału utrzymując wskaźnik Tier 1 powyżej 14 proc.

Hojna polityka dywidendowa, oparta o ponadprzeciętny na tle sektora wskaźnik wypłaty, pozwala na realizację ambicji rentownego wzrostu oraz dywidend istotnych dla wielu naszych inwestorów. Chcemy być atrakcyjną spółką dla szerokiego grona inwestorów ‒ mówi Tomasz Kubiak, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Finansowy.

filary rozwoju, Bank Pekao
Źródło: Bank Pekao SA

Przyszłość banku według nowych definicji

Nowa strategia była tworzona przez liczne grono pracowników Banku. Jest to dokument, który powstał wewnętrznie.

‒ Uznaliśmy, że nasze plany i zamierzenia powinny być określone przez pracowników Banku, z którymi wspólnie będziemy realizować strategię. Tak też się stało. Koleżanki i Koledzy ze wszystkich pionów uczestniczyli w licznych warsztatach i dyskusjach. Ich finałem jest przyjęty dokument. To była wytężona i inspirująca praca, która – jestem przekonany – wyniesie nas na nowy poziom bankowości.

Za tę pracę i zaangażowanie należą się ogromne podziękowania naszym współpracownikom. Teraz wspólnie rozpoczynamy realizację nowej strategii – powiedział Wiceprezes Krzysztof Kozłowski, nadzorujący jej tworzenie.

Bank planuje sukcesywnie dzielić się z inwestorami efektami finansowymi wdrożenia strategii w formie dywidend

Bank na nowo sformułował też swoją misję, którą jest „Prosty i bezpieczny świat bankowości”. Oznacza to, że Pekao chce wyznaczać standardy na rynku, jednocześnie będąc odpowiedzialnym partnerem w codziennym życiu milionów Polaków. Swoją działalność rozumie jako pozytywne wpływanie na rozwój gospodarki, budowanie silnych relacji z przedsiębiorcami i zapewnianie bezpieczeństwa klientom.

Wizja Pekao zdefiniowana jest pod hasłem „Bądźmy razem najlepsi”. To aspiracja do bycia liderem na polskim rynku bankowym czyli najszybciej rozwijającym się, nowoczesnym bankiem z ofertą wykraczającą poza tradycyjne usługi. Pekao chce wzmacniać siłę rodzimych marek, ale także chce być inspirującym miejscem pracy.

Czytaj także: Pekao najlepszym bankiem inwestycyjnym według Magazynu Global Finance

Źródło: Bank Pekao SA