Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz
Gospodarka | Multimedia

Rzecznik MŚP: po wprowadzeniu Polskiego Ładu część przedsiębiorców zrezygnuje z podatku liniowego, to zaszkodzi gospodarce

Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania.

CZYTAJ WIĘCEJ
VAT i pieniądze
Firma | Prawo i regulacje

TSUE: przepisy polskiej ustawy o VAT niezgodne z regulacjami UE

Przepisy polskiej ustawy o VAT uzależniające wykonanie prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy są niezgodne z regulacjami unijnymi, orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

CZYTAJ WIĘCEJ
Adam Abramowicz
Firma

Rzecznik MŚP: w cywilizacji łacińskiej zasadą jest, że jeżeli rząd zamyka firmy, to płaci odszkodowania

W cywilizacji łacińskiej zasadą jest, że jeżeli rząd zamyka firmy, to płaci odszkodowania, uważa Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. Według niego, jeśli natychmiast nie zastosujemy środków zaradczych w postaci rekompensat dla wszystkich poszkodowanych i odmrożenia gospodarki, wówczas problemów będzie dużo więcej.

CZYTAJ WIĘCEJ
ZUS, pieniądze
Firma

Rzecznik MSP proponuje dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, wicepremier Jarosław Gowin mówi, że rząd nie przewiduje takiego rozwiązania

Wicepremier Jarosław Gowin podczas wspólnej konferencji z Radą Przedsiębiorczości stwierdził, że rząd nie rozważa wprowadzenia dobrowolnych składek przedsiębiorców na ubezpieczenie społeczne. Tymczasem z taką propozycją występuje Rzecznik MSP. Przedsiębiorca miałby obowiązek tylko opłacać składkę zdrowotną na NFZ. Co o tej propozycji sądzą eksperci? Co o tej propozycji sądzą eksperci?

CZYTAJ WIĘCEJ
CIT
Firma

Rzecznik MŚP: objęcie spółek komandytowych podmiotowym zakresem CIT może prowadzić do podwójnego opodatkowania

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw krytycznie odnosi się do pomysłu objęcia spółek komandytowych podmiotowym zakresem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), gdyż – w jego ocenie – projektowane rozwiązania mogą prowadzić do podwójnego opodatkowania spółek komandytowych i w konsekwencji zwiększenia wobec nich obciążeń podatkowych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Koronawirus, biznes i wykres
Firma

Koronawirus: ponad 60 proc. firm boi się pogorszenia warunków do prowadzenia biznesu

Epidemia koronawirusa wywiera negatywny wpływ na wyniki działalności gospodarczej i nastroje większości przedsiębiorców. Przedsiębiorcy spodziewają się, że warunki do prowadzenia biznesu mogą ulec pogorszeniu. Ponad 60% uznaje, że warunki te będą złe lub bardzo złe, a 36% – że będą one dobre lub bardzo dobre, wynika z badań opracowanych przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna na zamówienie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców i Centrum im. Adama Smitha.

CZYTAJ WIĘCEJ
Firma | Gospodarka

Konstytucja Biznesu przyjęta. Sejm uchwalił Prawo przedsiębiorców i inne ustawy

Prawo przedsiębiorców wprowadza między innymi ulgę na start dla początkujących przedsiębiorców oraz instytucję działalności nierejestrowej. Sejm uchwalił także ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1