Przetargi / Zamówienia publiczne

Janusz Ryfka, Menedżer ds. PPK w PFR TFI
Komentarze ekspertów | Mój plan emerytalny | Prawo i regulacje

Czy jest konieczny przetarg na PPK u pracodawców sfery finansów publicznych?

Z początkiem 2021 roku przepisy o Pracowniczych Planach Kapitałowych zaczną obowiązywać jednostki sektora finansów publicznych. Jednym z zagadnień, które budzi duże wątpliwości w kontekście wprowadzania PPK w podmiotach publicznych, jest stosowanie przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych zwłaszcza, że z początkiem 2021 roku wchodzi w życie nowa ustawa w tym zakresie ‒ przypomina PFR TFI.

CZYTAJ WIĘCEJ
Firma | Gospodarka

Fundusz Gwarancji Płynnościowych dla większych firm dotkniętych koronawirusem będzie już w tym tygodniu

Podczas kolejnego Kwadransa z EKF 2 kwietnia, Małgorzata Winiarek-Gajewska, Prezes Zarządu NDI Sopot S.A. rozmawiała z Beatą Daszyńską-Muzyczka, Prezesem Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego o spodziewanym kryzysie, związanym z epidemią COVID-19, jego skutkach dla polskiej gospodarki oraz o tym, jak można odpowiedzialnie ograniczyć jego negatywne konsekwencje.

CZYTAJ WIĘCEJ
Młotek sędziowski i waga
Firma | Gospodarka

Nowe Prawo zamówień publicznych: prace w parlamencie zakończone. Co się zmieni?

Nowe Prawo zamówień publicznych m.in. pozwoli na wzmocnienie pozycji i lepszą ochronę praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, aby zabezpieczać ich interesy i ochronić przed problemami z płynnością, a także na zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach, poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

CZYTAJ WIĘCEJ
Młotek sędziowski na biurku w firmie
Firma | Prawo i regulacje

Nowe prawo zamówień publicznych w 2021 r. Naprawi bolączki obecnego systemu?

Z początkiem 2021 roku wejdzie w życie nowe Prawo zamówień publicznych, którego projekt w ubiegły wtorek został przyjęty przez rząd. Nowelizacja ma naprawić bolączki obecnego systemu, na który uskarża się wiele firm, m.in. skomplikowane procedury, faworyzowanie zamawiających kosztem wykonawców i niejasne orzecznictwo. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak podkreśla też, że nowe przepisy mają promować sektor MŚP i zostały pomyślane tak, żeby system zakupowy wspierał cele gospodarcze i rozwojowe państwa.

CZYTAJ WIĘCEJ
Nowe technologie na tle mężczyzny pracującego przy komputerze
Firma

E-faktury coraz bliżej. Jak firma może przygotować się do elektronicznych rozliczeń?

Za dwa miesiące nie będzie można już powiedzieć „nie” odbieraniu automatycznie przetwarzanych e-faktur. Na razie w zamówieniach publicznych. Od 19 kwietnia Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zacznie realizować europejską dyrektywę o obowiązkowym przyjmowaniu elektronicznych rozliczeń. Na ukończeniu są już prace nad Platformą, która będzie obowiązkowa dla udzielających zamówień publicznych. Wykonawcy będą z niej korzystać dobrowolnie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Mężczyzna wypełniający zeznanie podatkowe na komputerze
Firma

E-fakturowanie: ułatwienia dla polskich przedsiębiorców startujących w zamówieniach publicznych w innych krajach UE

Rada Ministrów przyjęła przyjęła projekt ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, podało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Od 18 kwietnia 2019 r. zamawiający muszą być przygotowani na odbiór faktury w postaci dokumentu elektronicznego o określonej przepisami strukturze.

CZYTAJ WIĘCEJ
Monety i banknoty
Gospodarka

MF zaoferuje obligacje za 8-18 mld zł na przetargach w trzecim kwartale 2018 r.

Ministerstwo Finansów zorganizuje w III kw. br. 2-3 przetargów obligacji skarbowych, oferując na nich papiery o łącznej wartości 8-18 mld zł, podał resort. Możliwe jest także 2-3 przetargów zamiany obligacji, podano także. Ewentualne przetargi bonów skarbowych odbywać się będą w ramach zarządzania poziomem rezerwy płynnościowej budżetu państwa, poinformował także resort.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2