Maciej Łopiński

PKO BP - Oddział - Rotunda
Kadry | Z rynku finansowego

PKO BP: zmiany w składzie rady nadzorczej i niepodzielenie zysku z lat poprzednich

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP zdecydowało w poniedziałek o pozostawieniu niepodzielonym zysku z lat poprzednich w kwocie 5,5 mld zł. Akcjonariusze powołali w skład rady nadzorczej Macieja Łopińskiego, który został jej przewodniczącym, Dominika Kaczmarskiego oraz Agnieszkę Winnik-Kalembę i udzielili absolutorium Zbigniewowi Jagielle, dla którego poniedziałek jest ostatnim dniem pełnienia funkcji prezesa banku.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1