Finansowanie Nieruchomości / FN

FN 2017/07-09 (lipiec-wrzesień 2017)

Instrumenty Finansowania Nieruchomości | MIESZKANIE? Masz jak w banku! / A flat? You have it like in a bank!

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego stanowi dla sektora bankowego istotną część biznesowej aktywności. Od początku tego stulecia, szczególnie od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, to banki oferujące komercyjny kredyt hipoteczny są dominującym źródłem środków, które służą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/01-03 (styczeń-marzec 2017)

Rynek Finansowania Nieruchomości: MdM na ostatniej prostej / The MdM Homestretch

Jeszcze tylko do 30 września 2018 r. można składać do BGK wnioski w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych” . Czy wszyscy, którzy zechcą skorzystać z dofinansowania do zakupu mieszkania, będą mieli taką możliwość? Co można przewidywać na podstawie danych z lat ubiegłych? Czy przypadkiem nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją szybkiego wykorzystania środków, a tym samym, brakiem możliwości składania wniosków do BGK już na początku 2018 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/01-03 (styczeń-marzec 2017)

Rynek Finansowania Nieruchomości | Czy nadchodzi czas budownictwa senioralnego? | Przegląd oferty dla seniora / Is it the dawn of senior housing? Market offer overview

Polska należy do najszybciej starzejących się społeczeństw Unii Europejskiej. W 2015 r. w naszym kraju było ok. 8,8 mln osób w wieku 60+, a prognozy GUS wskazują że w kolejnych dekadach liczba ta będzie rosła. Działania na rzecz monitorowania sytuacji osób starszych oraz zapowiedzi zbudowania polityki senioralnej, poczynione przez rząd w 2016 r., stwarzają przestrzeń do debaty publicznej w tym obszarze oraz potwierdzają znaczenie problematyki senioralnej dla gospodarki.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2017/01-03 (styczeń-marzec 2017)

Sprawozdania | XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych „Narodowy Program Mieszkaniowy – Szansa Wyzwanie dla Rynku” 2017

W dniach 24–25 listopada 2016 roku w Hotelu Holiday Inn w Józefowie odbył się XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Podstawowym celem corocznych spotkań, organizowanych przez Związek Banków Polskich, Komitet ds. Finansowania Nieruchomości działający przy Związku Banków Polskich oraz Centrum AMRON , jest wymiana poglądów i doświadczeń instytucji oraz podmiotów związanych z finansowaniem nieruchomości, a także ocena dotychczasowych rozwiązań w zakresie polityki mieszkaniowej.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2015/04-06 (kwiecień-czerwiec 2015)

Raporty: AMRON – SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości I kwartał 2015 r.

Raport został opracowany w Centrum AMRON, we współpracy z Komitetem ds. Finansowania Nieruchomości ZBP oraz prof. SGH Jackiem Łaszkiem. Dane oraz komentarze zostały przygotowane przez zespoły AMRON i SARFiN: Jerzego Ptaszyńskiego (jerzy.ptaszynski@amron.pl), Bolesława Melucha (bmeluch@zbp.pl) oraz Michała Wydrę (mwydra@zbp.pl).

W Raporcie, oprócz danych gromadzonych w Systemach AMRON i SARFiN, wykorzystano również dane z BGK, GUS oraz Narodowego Banku Polskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2014/01-03 (styczeń - marzec 2014)

X Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych – Sprawozdanie | X Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych – relacja z pierwszego dnia obrad

Jubileuszowy X Kongres Finansowania Nieruchomości, zorganizowany przez Komitet ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich, odbył się w dniach 28-29 listopada 2013 r. w Ożarowie Mazowieckim. Hasło tegorocznego Kongresu „Teraz albo nigdy – efekty dziewięciu lat dyskusji o polskim mieszkalnictwie” skłaniało do podsumowań we wszystkich obszarach, które na stałe już wpisały się w program Kongresu.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2012/10-12 (październik-grudzień 2012)

Rynek Finansowania Nieruchomości | Rekomendacje Mieszkaniowe Związku Banków Polskich – stan realizacji postulatów sektora bankowego

Związek Banków Polskich, jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca interesy środowiska bankowego, działając w interesie rozwoju gospodarczego Polski od wielu lat, na bieżąco analizuje sytuację w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Budownictwo mieszkaniowe jest bowiem jednym z najskuteczniejszych, pozytywnie zweryfikowanych w praktyce wielu krajów sposobów na wychodzenie z okresów dekoniunktury gospodarczej, a finansowanie tego rynku stanowi dla sektora bankowego istotną część biznesowej aktywności.

CZYTAJ WIĘCEJ
Archiwum FN | FN 2012/07-09 (lipiec-wrzesień 2012)

Rynek Finansowania Nieruchomości | Nowe unijne regulacje ostrożnościowe a rozwój kredytów hipotecznych w Polsce | The new European Union prudential banking regulations versus the development of mortgage loans in Poland

Szok regulacyjny dla sektora bankowego, z jakim niewątpliwie mamy do czynienia wraz z pojawieniem się ostrzejszych objawów kryzysu finansowego począwszy od 2008 r.,1 już zaczyna przynosić konsekwencje. Z pewnością zwłaszcza skutki długookresowe będą bardzo poważne.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2012/01-03 (styczeń - marzec 2012)

Sprawozdania | VIII Międzynarodowy Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w Krajach Europy Środkowowschodniej

W dniach 24-25 listopada 2011 r. w Hotelu Novotel w Warszawie odbyła się VIII Międzynarodowy Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w Krajach Europy Środkowowschodniej, zorganizowany przez Komitet Finansowania Nieruchomości działający w ramach Związku Banków Polskich, przy współudziale Centrum AMRON.

CZYTAJ WIĘCEJ
Centrum AMRON
FN 2012/01-03 (styczeń - marzec 2012)

Raporty: Raport AMRON-SARFiN – IV kwartał 2011 r.

WSTĘP – O RAPORCIE
W tej edycji prezentujemy wyniki IV kwartału 2011 r. odniesione do wyników z kilku poprzednich kwartałów oraz porównujemy wyniki całego minionego roku 2011 do roku 2010 i lat poprzednich. Dla tych z Państwa, którzy zawodowo interesują się rynkiem kredytów hipotecznych oraz mieszkaniowym, przygotowaliśmy wersję rozszerzoną, zawierającą bardziej szczegółowe informacje wzbogacone dodatkowymi analizami.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/01-03 (styczeń - marzec 2009)

Przegląd | Sprawozdanie z działalności komitetu ds. finansowania nieruchomości (KdFN) w latach 2007-2008

Aktywność Związku Banków Polskich w dziedzinie finansowania nieruchomości to przede wszystkim udział Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości w pracach legislacyjnych, zwłaszcza w zakresie rachunków powierniczych, ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Rekomendacji S i T, a także organizowanie seminariów i konferencji mających na celu upowszechnianie problemów związanych z finansowaniem nieruchomości w Polsce w oparciu o doświadczenia krajowe i międzynarodowe, popularyzację publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem na rynku finansowania nieruchomości, rozbudowę platformy wymiany informacji o kredytach mieszkaniowych, prace nad promocją bazy danych SARFiN oraz Systemu AMRON. Komitet zaangażowany był w prace Komisji Europejskiej w ramach przygotowań tzw. białej księgi kredytu hipotecznego.

CZYTAJ WIĘCEJ
FN 2009/07-09 (lipiec - wrzesień 2009)

Rynek Finansowania Nieruchomości: Warunki finansowania budownictwa w Polsce-wybrane elementy

Na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Europie Zachodniej coraz częściej pojawiały się opinie, że państwo nie jest w stanie roztaczać dotychczasowego parasola ochronnego nad społeczeństwem. Im większa była osłona socjalna, tym większa eskalacja roszczeń i ograniczona aktywność ludzi mniej ambitnych i mniej przedsiębiorczych. Coraz bardziej aktualna stawała się idea odwrotu od „państwa nadopiekuńczego” w kierunku „społecznej gospodarki rynkowej”.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 2