Światowy Dzień Ziemi: Visa zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisyjności netto do 2040 roku

Światowy Dzień Ziemi: Visa zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisyjności netto do 2040 roku
Źródło: Visa
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Visa ogłosiła nowe zobowiązanie zakładające osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto do 2040 r., jak również to, że osiągnęła w 2020 r. neutralność węglową w ramach swojej działalności. Visa planuje również zostać firmą pozytywnie oddziałującą na klimat. Będzie to możliwe dzięki nowym partnerstwom i rozszerzeniu inicjatyw, które będą wspierać zrównoważony handel i przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną.

Visa dąży do urzeczywistnienia bardziej zrównoważonej przyszłości.

– powiedział Al Kelly CEO, Visa.

„Dzięki zobowiązaniu do osiągnięcia zeroemisyjności netto i wzmożonych wysiłków w ramach całej sieci, mających wspierać inicjatywy na rzecz zrównoważonej gospodarki, będziemy mogli niebawem osiągnąć nasz cel, jakim jest stworzenie lepszej przyszłości dla naszej planety” – dodał.

Zeroemisyjność do roku 2040 – 10 lat przed datą uzgodnioną w Porozumieniu Paryskim

W ramach zobowiązania do osiągnięcia zerowego poziomu emisji netto do roku 2040, Visa ogłosiła dołączenie do The Climate Pledge, inicjatywy powołanej do życia wspólnie przez Amazon i organizację Global Optimism. Visa stała się także nowym członkiem Climate Business Network, inicjatywy World Wildlife Fund (WWF), mającej na celu przyspieszenie działań na rzecz zeroemisyjnej przyszłości. Zobowiązanie Visa do osiągnięcia zerowej emisyjności netto wpisuje się w standardy i definicje zyskujące powszechne uznanie na świecie i obejmować będzie współpracę z dostawcami nad znaczącym ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych będących pochodną wytwarzania dóbr i usług kupowanych przez Visa. Ponadto, poprzez swoje uczestnictwo w inicjatywie Science Based Target, Visa podjęła się wyznaczenia celów klimatycznych w oparciu o wiedzę naukową, mających utrzymać wzrost temperatury na świecie w granicach 1,5 stopnia Celsjusza. Te działania wpisują się w dotychczasową przewodnią rolę Visa w działaniach na rzecz zrównoważonego wpływu na środowisko, która zaowocowała między innymi całkowitym przejściem na energię odnawialną w 2020 r.

Czytaj także: Polska na szczycie klimatycznym w USA, czas na naszą wyraźną deklarację >>>

„W czasie tegorocznego Miesiąca Ziemi Visa wykorzystuje możliwości swojej sieci, aby przyspieszyć odbudowę gospodarki i przybliżyć się do zrównoważonego świata, jednocześnie przyczyniając się do dobrobytu planety i gospodarek na całym świecie,” powiedziała Douglas Sabo, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Visa. „Chcemy stać się częścią globalnego rozwiązania dla zmian klimatycznych dając pierwszeństwo czystej energii i zrównoważonemu stylowi życia. Inwestujemy w nowatorskie inicjatywy środowiskowe, a także współpracujemy w obszarze klimatu z liderami biznesu i społeczeństwa obywatelskiego”.

Wspieranie zrównoważonego handlu

Visa zwiększa zasięg oddziaływania swoich inicjatyw wspierając zrównoważony handel i przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie swoich produktów, usług, sieci, danych, marki oraz specjalistycznej wiedzy w dziedzinie płatności. Visa ogłosiła swoją współpracę z Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL). Partnerzy wspólnie skupią się na tym, jak przybliżyć nadejście zrównoważonej przyszłości poprzez nowe zastosowania sieci Visa i zdolności firmy w obszarze elektronicznych płatności. Rezultaty współpracy spodziewane są w lecie 2021 roku.

Czytaj także: Światowy Dzień Ziemi: dla 28 proc. Polaków zmiany klimatu są najważniejszym wyzwaniem >>>

Współpraca Visa z CISL stanowi uzupełnienie innych działań firmy zmierzających do urzeczywistnienia wizji niskoemisyjnej przyszłości, w tym:

  • Partnerstw umożliwiających wprowadzenie zrównoważonych kart płatniczych i rachunków
  • Globalnych inicjatyw wspierających zrównoważone zachowania konsumentów w obszarze mobilności i podróży
  • Pozyskiwania wiedzy wspierającej interesariuszy branży handlowej w zrozumieniu barier
    i zachęt wpływających na wybory konsumentów w obszarze zrównoważonego stylu życia
  • Wykorzystania platform marki do inspirowania milionów konsumentów do prowadzenia zrównoważonego stylu życia

Nowe cele i działania Visa wspierające zrównoważony handel oparte są na szeroko uznanych osiągnięciach Visa w obszarze działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, o czym świadczy obecność Visa w tak prestiżowych indeksach i rankingach jak Dow Jones Sustainability North American Index, America’s Most Responsible Companies, 100 Best Corporate Citizens i 100 Most Just Companies.

Źródło: Visa