Strukturyzowane certyfikaty depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 w Banku BPH

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.bph.02.400x151Bank BPH rozpoczyna zapisy na strukturyzowane certyfikaty depozytowe ze 100-proc. gwarancją kapitału w dniu zapadalności. Zysk z inwestycji uzależniony jest od wyników indeksu S&P 500 - głównego i najpopularniejszego wskaźnika amerykańskiego rynku kapitałowego, w skład którego wchodzą akcje 500 spółek notowanych na giełdzie nowojorskiej oraz na rynku NASDAQ (m.in. Apple, Boeing, Coca-Cola, Google, Goodyear, McDonald’s, Nike, Ford czy Walt Disney). Zapisy w oddziałach Banku BPH potrwają od 16 listopada do 11 grudnia br.

Strukturyzowane certyfikaty depozytowe powiązane z indeksem amerykańskiego rynku akcji S&P 500 to produkt o 17-miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym. Zysk z certyfikatów nie jest ograniczony z góry i będzie proporcjonalny do uśrednionego wzrostu indeksu S&P 500 w okresie inwestycji.

W dniu emisji zostanie wyznaczony początkowy poziom indeksu. W terminach przypadających 6, 12 i 17 miesięcy od dnia emisji zostaną przeprowadzone obserwacje jego poziomu. Na koniec okresu inwestycji zostanie obliczony uśredniony poziom końcowy indeksu, a na tej podstawie uśredniona stopa zwrotu z indeksu. Oprocentowanie certyfikatów będzie równe uśrednionej stopie zwrotu z indeksu S&P 500, pomnożonej przez współczynnik partycypacji w wysokości od 30 do 40 proc. (jego wartość zostanie ustalona w dniu emisji, czyli 17 grudnia 2015 r.). Istotną kwestią w kontekście ryzyka inwestycyjnego jest 100-procentowa gwarancja zainwestowanego kapitału w dniu zapadalności, co oznacza, że niezależnie od scenariusza przebiegu inwestycji, na jej zakończenie klient uzyska zwrot kwoty co najmniej równej zainwestowanemu kapitałowi.

– Indeks S&P 500 znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym niemal nieprzerwanie od 2009 roku. Bardzo dobra kondycja amerykańskiej gospodarki, silny i wciąż umacniający się dolar oraz dobre wyniki amerykańskich firm – w naszej ocenie stwarzają szanse na podtrzymanie tego trendu. Dlatego nasz nowy produkt inwestycyjny jest powiązany z indeksem wiodących spółek amerykańskich – mówi Jacek Ostas, dyrektor zarządzający portfelem produktów strukturyzowanych w Banku BPH.

Zapisy na strukturyzowane certyfikaty depozytowe są przyjmowane w oddziałach Banku BPH na terenie całego kraju.

Źródło: Bank BPH