Stop Smog 2.0: od 31 marca nowe, korzystniejsze zasady

Stop Smog 2.0: od 31 marca nowe, korzystniejsze zasady
Fot. stock.adobe.com / marog-pixcells
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
31 marca br. rozpoczyna się druga odsłona programu Stop Smog, który dotyczy przedsięwzięć niskoemisyjnych, realizowanych przez gminy na obszarach, gdzie obowiązują tzw. uchwały antysmogowe. O dotacje na likwidację lub wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne oraz termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób najmniej zamożnych mogą starać się: gminy, związki międzygminne, powiaty, a także związek metropolitalny w województwie śląskim ‒ informują w komunikacie NFOŚiGW i Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

‒ Pod koniec stycznia 2021 r. podpisywaliśmy porozumienie o współpracy Ministra Klimatu i Środowiska, NFOŚiGW oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

A ogłoszony teraz nabór w programie Stop Smog, to spełnienie kolejnej obietnicy, obok trwającego naboru w drugim rządowym programie antysmogowym Czyste Powietrze, o realnym wsparciu działań na rzecz poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu – mówi szef resortu klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Program Stop Smog jest przewidziany na lata 2019‒2024, przy czym do tej pory na jego realizację przeznaczono 180 mln zł

‒ Z naszego rozeznania wynika, że już około 30 samorządów jest zainteresowanych złożeniem wniosku na nowych zasadach – dodaje wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

Maksymalnie 53 tys. zł na jeden lokal

Wnioskodawcy w programie Stop Smog (gmina, związek międzygminny, powiat, związek metropolitalny w województwie śląskim) mogą uzyskać do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Pozostałe 30% stanowi ich wkład własny. Dzięki temu mieszkańcy gmin (położonych na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa) mogą otrzymać w formie bezzwrotnej dotacji do 100% kosztów przedsięwzięcia.

W latach 2022‒2024 planuje się zasilić Fundusz Termomodernizacji i Remontów kwotą ok. 518 mln zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu Stop Smog

Średni koszt realizacji niskoemisyjnych inwestycji w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 tys. zł.

‒ Ostatecznym beneficjentem programu Stop Smog są osoby, których nie stać na wymianę pieca i ocieplenie domu. Program określa, że to ci, których przeciętny miesięczny dochód, na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym – wyjaśnia wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Czytaj także: Banki i gminy w nowej odsłonie Czystego Powietrza

Środki finansowe dla 70 nowych gmin

Efektem pierwszego naboru w programie Stop Smog jest siedem porozumień, które podpisały: Niepołomice, Pszczyna, Rybnik, Skawina, Sosnowiec, Sucha Beskidzka i Tuchów. To w sumie ponad 54 mln zł – w tym 37,4 mln zł z budżetu państwa i ok. 17 mln zł wkładu własnego gmin – na inwestycje w ok. 1,1 tys. budynków.

W obecnie uruchamianym naborze wniosków, patrząc na dostępną alokację środków finansowych, z programu może skorzystać kolejnych 70 gmin (liczba gmin zależy od wartości składnych wniosków przez poszczególne jednostki).

Program Stop Smog jest przewidziany na lata 2019‒2024, przy czym do tej pory na jego realizację przeznaczono 180 mln zł (po wykorzystaniu ponad 37 mln zł, na 2021 r. zostaje do rozdysponowania ok. 142 mln zł).

W latach 2022‒2024 planuje się zasilić Fundusz Termomodernizacji i Remontów kwotą ok. 518 mln zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu Stop Smog.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejęło od 1 stycznia 2021 r. z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii prowadzenie działań w zakresie rządowego programu Stop Smog.

Czytaj także: Ekokredyt bez prowizji dla wspólnot mieszkaniowych

Ułatwienia w dostępie do programu Stop Smog

Z początkiem 2021 r. weszła w życie ustawa z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza wiele zmian i ułatwień w dostępie do programu Stop Smog. Są to przede wszystkim:

– umożliwienie związkom międzygminnym i powiatom aplikowania do programu w roli koordynatora kilku gmin;

– wydłużenie z 3 do 4 lat okresu realizacji porozumienia;

– dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy;

– wyposażenie gmin w narzędzia umożliwiające weryfikację danych osób ubiegających się o udział w programie;

– poprawę niektórych warunków udziału mieszkańców w programie;

– rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych m.in. o instalacje OZE;

– zniesienie obowiązku sporządzania przez samorządy gminne programów niskoemisyjnych;

– zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20 budynków);

– zmniejszenie z 50% na 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze;

– skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań i zobowiązań gminy oraz beneficjenta.

Szczegóły naboru:
czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Stop Smog)

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej