Paweł Mirowski pełnomocnikiem ds. programu Czyste Powietrze

Paweł Mirowski pełnomocnikiem ds. programu Czyste Powietrze
Paweł Mirowski, Fot. K.Kania
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski został pełnomocnikiem premiera do spraw programu Czyste Powietrze i efektywności energetycznej budynków.

Do zadań Pełnomocnika należy zapewnienie koordynacji działań administracji rządowej, w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze”, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi, zajmującymi poprawą jakości powietrza w Polsce.

Zadania Pełnomocnika

Paweł Mirowski będzie wykonywać powierzone mu zadania m.in. poprzez: monitorowanie i analizowanie działań podejmowanych w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz jego optymalizację, z uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej budynków, kierowanie rekomendacji i opinii do organów administracji rządowej i samorządowej, jak również jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów. Zadaniem nowego Pełnomocnika będzie również współpraca międzynarodowa. W szczególności zajmie się on wymianą informacji z organami państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw oraz właściwych organizacji międzynarodowych, w zakresie regulacji prawnych oraz polityk, mających na celu poprawę jakości powietrza. Będzie również  podejmować działania na rzecz pozyskania ze źródeł krajowych i zagranicznych środków finansowych, niezbędnych do przyspieszenia realizacji programu. Istotnym działaniem Pełnomocnika będzie wsparcie promocji rozwiązań, zwiększających efektywność energetyczną budynków.

Czytaj także: Jak Program Czyste Powietrze dostosowuje się do rosnących cen nośników energii?

– Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, a zarazem wielkie zobowiązanie. Troska o czyste powietrze oznacza nie tylko czystsze środowisko i mniej smogu. To przede wszystkim zdrowie nasze, naszych najbliższych, czy lokalnej społeczności. Stąd tak ważne są działania na rzecz błękitnego nieba. Program „Czyste Powietrze” funkcjonuje od czterech lat i cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Do tej pory złożono w nim już blisko 500 000 wniosków – a to oznacza pół miliona nowych, ekologicznych źródeł ciepła i docieplonych budynków – zaznaczył Paweł Mirowski, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”.

– Jestem przekonany, że kolejne zmiany w Programie, które ogłosimy niebawem, sprawią, że stanie się on jeszcze bardziej przyjaznym narzędziem, umożliwiającym uzyskanie atrakcyjnego dofinansowani na wymianę tzw. kopciucha, jak i docieplenie domu. Przed nami wiele wyzwań i tych wynikających wprost z charakterystyki Programu jak i wywołanych sytuacją geopolityczną, przekładającą się z kolei na sytuację społeczno-gospodarczą. Przyjmując nominację zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by Program nabierał coraz większego impetu i stał się jeszcze bardziej dostępny dla potencjalnych Beneficjentów, z pożytkiem dla nas wszystkich i środowiska, w którym żyjemy – dodał Pełnomocnik Paweł Mirowski.

Doświadczenie zawodowe

Paweł Mirowski jest absolwentem ochrony środowiska na Akademii Rolniczej w Szczecinie. Ukończył również podyplomowe studia z zarządzania biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, zarządzanie gospodarką odpadami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Executive Master of Business Administration w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Energetyce Szczecińskiej S.A. (1999-2000) oraz Zakładach Chemicznych Police S.A. (2000-2009). W latach 2009-2014 był zastępcą burmistrza Polic, gdzie nadzorował komórki organizacyjne realizujące zadania m.in. z zakresu ochrony środowiska, architektury, gospodarki nieruchomościami i spraw obywatelskich. Odpowiadał także za wprowadzenie w gminie Police systemu gospodarki odpadami (wraz z utworzeniem Wydziału Gospodarki Odpadami) oraz sprawował nadzór nad jednostką organizacyjną gminy Police pn. Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Następnie, w latach 2014-2016 był wicestarostą polickim. W trakcie pełnienia tej funkcji podlegały mu komórki organizacyjne realizujące zadania m.in. z zakresu ochrony środowiska, architektury i budownictwa, gospodarki nieruchomościami oraz geodezji i kartografii.

Pełnił również funkcję dyrektora Centrum Infrastruktury Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. (2016-2018), następnie członka zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w 2017-2018 r. na stanowisku zastępcy prezesa, a w latach 2018-2020 prezesa zarządu. W latach 2019-2020 przewodniczył konwentowi prezesów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

10 września 2020 r. został powołany na stanowisko zastępcy prezesa zarządu Narodowego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej