Stawki polis cybernetycznych w niektórych krajach wzrosły o ponad 100 procent

Stawki polis cybernetycznych w niektórych krajach wzrosły o ponad 100 procent
Źródło: Marsh
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 13% w czwartym kwartale 2021 roku, ale stawki polis cybernetycznych rosną znacznie szybciej - wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index.

Wzrosty w większości regionów były umiarkowane ze względu na wolniejsze tempo wzrostu stawek linii majątkowych oraz OC członków władz spółki (D&O).

Wielka Brytania, ze średnim wzrostem 22% (spadek z 27% w III kwartale), Stany Zjednoczone z 14% wzrostem (stały poziom w porównaniu z poprzednim kwartałem) oraz region Pacyfiku, gdzie wzrost stawek wyniósł 13% (spadek z 17% w Q3), w dalszym ciągu napędzają globalne ceny ubezpieczeń.

Zdecydowanie większe wzrosty stawek są wciąż obserwowane w ubezpieczeniach cyber i tutaj jedynie średnie zwyżki wynoszą 65 ‒ 92%

Tempo wzrostu w Azji wyniosło 4% (spadek z 6%), a w Europie kontynentalnej – 9% (spadek z 10%). Wyjątek stanowił region Ameryki Łacińskiej i Karaibów, gdzie stawki wzrosły o 4% (w porównaniu z 2% w poprzednim kwartale).

Czytaj także: Ubezpieczyciele wypłacili poszkodowanym ponad 30 mld zł w ciągu trzech kwartałów 2021 roku

Marsh Global Insurance Market Index

W skali globalnej ceny ubezpieczeń linii majątkowych wzrosły średnio o 8% (spadek z 9% w porównaniu z III kwartałem); jednocześnie stawki ubezpieczeń OC wzrosły średnio o 5% (spadek z 6% w porównaniu do dwóch ostatnich kwartałów).

W przypadku linii finansowych i profesjonalnych, napędzanych wzrostem cen cyberpolis, ponownie odnotowano najwyższy wskaźnik wzrostu stawek wśród głównych kategorii produktów, wynoszący 31% (w porównaniu do 32% w poprzednim kwartale).

Ceny ubezpieczeń cybernetycznych wciąż rosną, głównie z powodu ciągłego wzrostu częstotliwości i skali szkód związanych z oprogramowaniem ransomware, a także dążenia wielu ubezpieczycieli do zaostrzenia warunków ubezpieczenia.

W Stanach Zjednoczonych ceny cyberpolis wzrosły aż o 130% (wzrost w stosunku do 96% w III kwartale) oraz o 92% w Wielkiej Brytanii (73% w Q3).

Czytaj także: Drony nie tylko pomagają ubezpieczycielom w walce z wyłudzeniami, to też rosnący rynek polis dla ich właścicieli

Komentarze ekspertów

‒ Działamy na wymagającym rynku zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń, koncentrując się na opracowywaniu rozwiązań dla takich kategorii produktów, jak polisy cyber, które nadal będą stanowić pewnego rodzaju wyzwanie zarówno dla klientów, jak i ubezpieczycieli.

W szerszej perspektywie spodziewamy się kontynuacji umiarkowanego wzrostu stawek do końca 2022 roku, co będzie trendem mile widzianym przez naszych klientów – komentuje wyniki raportu Lucy Clarke, President, Marsh Specialty and Marsh Global Placement.

Spodziewamy się kontynuacji umiarkowanego wzrostu stawek do końca 2022 roku

Blanka Kuzdro-Chodor, Dyrektor Działu Klienta Korporacyjnego podkreśla:

‒ Polski rynek ubezpieczeń w Q4 2021 roku utrzymał tendencje wzrostu stawek, która kształtowała się średnio na poziomie 15 ‒ 20%. Jest to poziom wzrostów, z którym już się „oswoiliśmy” i jak na razie nie widać tendencji wyhamowujących.

Wyhamowaniu wzrostów stawek nie pomaga rosnąca inflacja, która ma bezpośredni wpływ na rosnące koszty likwidacji szkód. Dlatego, oceniając te elementy musimy liczyć się z utrzymaniem rosnących stawek ubezpieczeniowych.

Wyhamowaniu wzrostów stawek nie pomaga rosnąca inflacja, która ma bezpośredni wpływ na rosnące koszty likwidacji szkód

Małgorzata Splett, Dyrektor Działu FINPRO (ubezpieczenia finansowe i profesjonalne) i PEMA (fuzje i przejęcia) dodaje:

‒ Wzrost stawek ubezpieczeń D&O powoli stabilizuje się ‒ pod warunkiem braku szkód i nieistotnych zmian w rozwoju organizacji, zwyżki wynoszą zwykle kilkanaście procent w stosunku do ceny ostatniej polisy D&O. Trend ten nie dotyczy programów instytucji finansowych, które wciąż notują średnie zwyżki na poziomie kilkadziesiąt procent w stosunku do kosztu ochrony wygasającej.

Niezależnie od sektora, ubezpieczyciele uważniej przyglądają się spółkom z ekspozycją na ryzyko USA oraz spółkom, których papiery wartościowe emitowane są zagranicą i oparte na instrumentach lokalnych. Niezmiennie ubezpieczyciele dokładnie sprawdzają ryzyko potencjalnych roszczeń do menedżerów (w tym byłych menedżerów) spółek z udziałem Skarbu Państwa – częste zmiany w zarządach tą uważność tylko intensyfikują. Wskazane ryzyka mają oczywiście odzwierciedlenie w stawce polisy.

Interesujące jest, czy lokalni ubezpieczyciele w najbliższej przyszłości będą bardziej szczegółowo patrzeć, oceniając ryzyko na obszar społecznej odpowiedzialności biznesu (ESG), czy cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, które stanowią pole do potencjalnych roszczeń i być może będą również w większej mierze wpływać na ceny programów D&O.

Ubezpieczyciele dokładnie sprawdzają ryzyko potencjalnych roszczeń do menedżerów (w tym byłych menedżerów) spółek z udziałem Skarbu Państwa – częste zmiany w zarządach tą uważność tylko intensyfikują

Zdecydowanie większe wzrosty stawek są wciąż obserwowane w ubezpieczeniach cyber i tutaj jedynie średnie zwyżki wynoszą 65 ‒ 92% w stosunku do programu wygasającego. Powodem jest oczywiście europejska i światowa szkodowość, ale również obniżanie dostępnej pojemności limitów, co skutkuje koniecznością poszukiwania pojemności u nowych ubezpieczycieli.

Pomimo dobrej jakości ryzyka, jeżeli organizacja rośnie i rozwija się, ryzyko cyber oceniane jest przez ubezpieczycieli jako poważniejsze – w takich wypadkach kilka odnowień naszych największych programów cyber ostatnio zakończyło się zwyżką na poziomie 100% w stosunku do składki programu plasowanego w 2021 roku.

Raport jest dostępny na stronie:: https://info.marsh.com/l/395202/2022-02-01/c4t8pf/395202/1643736765sTaHi2zw/GIMI_Q4_2021.pdf

Źródło: Marsh Polska