Blanka Kuzdro-Chodor

Marsh Global Insurance Market Index
Z rynku finansowego

Ceny polis cybernetycznych umiarkowanie w górę

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 4% w czwartym kwartale 2022 r. (spadek z 6% w Q3 i 9% w Q2) – wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index, kontynuując trend umiarkowanego tempa wzrostu, zapoczątkowany w Q1 2021. Jest to 21. kwartał z rzędu wzrostu stawek, jednak w przypadku większości regionów tempo wzrostu cen pozostaje umiarkowane, za wyjątkiem linii finansowych i profesjonalnych, które dopiero po raz drugi od Q3 2017 e. odnotowały spadki.

CZYTAJ WIĘCEJ
Marsh Global Insurance Market Index
Raporty

Marsh Global Insurance Market Index: ceny cyberpolis na świecie wzrosły o 53% w trzecim kwartale 2022 roku

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 6% w trzecim kwartale 2022 r. (spadek z 9% w Q2 2022) – wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index, kontynuując trend umiarkowanego tempa wzrostu stawek, datowany od początku 2021 roku. Chociaż jest to 20. z rzędu kwartał wzrostu stawek, to w przypadku większości regionów tempo wzrostu cen pozostaje umiarkowane, na co wpływ mają spadki w liniach finansowych i profesjonalnych notowane po raz pierwszy od Q3 2017 roku.

CZYTAJ WIĘCEJ
napis cyber insurance, człowiek bez twarzy, w kapturze
Raporty

Marsh Global Insurance Market Index: stawki polis cybernetycznych gwałtownie rosną, inflacja zaczyna budzić obawy ubezpieczycieli

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 11% w pierwszym kwartale 2022 roku – wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index. Jest to 18. kwartał z rzędu, w którym obserwujemy wzrost stawek, jednakże w przypadku większości linii i regionów geograficznych tempo wzrostu cen ubezpieczeń pozostaje umiarkowane.

CZYTAJ WIĘCEJ
raport Marsh Global Insurance Market Index
Raporty | Z rynku finansowego

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 15% w trzecim kwartale 2021 roku; kontynuacja wzrostu stawek polis cybernetycznych

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły o 15% w trzecim kwartale 2021 r. – wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index. Stawki ubezpieczeniowe rosły w takim samym tempie jak w poprzednim kwartale. Jest to 16-sty kwartał z rzędu, w którym nastąpił wzrost cen ubezpieczeń, jednak w przypadku większości linii i regionów geograficznych ceny ubezpieczeń rosną umiarkowanie. Trend ten może sugerować, że wzrost stawek osiągnął szczyt w czwartym kwartale 2020 roku, wynosząc wówczas 22%.

CZYTAJ WIĘCEJ
raport ubezpieczenia
Raporty | Z rynku finansowego

Wielka Brytania i państwa rejonu Pacyfiku notują najwyższe wzrosty cen ubezpieczeń

Ceny ubezpieczeń na świecie wzrosły średnio o 22% w czwartym kwartale 2020 r. – wynika z najnowszego raportu Marsh Global Insurance Market Index, cyklicznego zestawienia stawek odnowieniowych oferowanych przez ubezpieczycieli. Jest to największy od 2012 r. wzrost, który nastąpił po 20% wzroście cen w trzecim kwartale i 19% – w drugim kwartale 2020 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1