Spółdzielnie energetyczne także w miastach?

Spółdzielnie energetyczne także w miastach?
Fot. stock.adobe.com /aryfahmed
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Głosami 53 senatorów Senat przegłosował projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE), zakładający rozszerzenie zakresu działania spółdzielni energetycznych także na obszary miejskie i skierował go do Sejmu.

Projekt nowelizacji zawiera przepisy, umożliwiające tworzenie spółdzielni energetycznych także na terenach miejskich.

Przewiduje także rozszerzenie zakresu działania spółdzielni energetycznych.

W uzasadnieniu do projektu zwraca się uwagę na fakt, że miejskie spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe dysponują nieruchomościami o bardzo dużych i niewykorzystanych powierzchniach dachów, a także wolnymi terenami nadającymi się do instalowania odnawialnych źródeł energii.

Spółdzielnia wytworzy energię dla siebie, nadwyżkę odda do sieci…

Podkreślono, że ze względu na systematyczny wzrost cen energii elektrycznej oraz ciepła członkowie spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych są zainteresowani nawiązaniem współpracy w ramach spółdzielni energetycznych w celu redukcji kosztów związanych z korzystaniem z energii przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Zgodnie z proponowanymi przepisami, energia odnawialna, uzyskiwana w należących do spółdzielni instalacjach OZE, będzie mogła być wykorzystywana nie tylko na potrzeby członków spółdzielni, magazynowana lub oddawana do sieci.

…lub sprzeda innym podmiotom

Projekt zakłada też, że wytworzona przez spółdzielnię energia będzie mogła być odsprzedawana innym podmiotom, pod warunkiem, że obrót energią nie będzie stanowił głównej działalności gospodarczej spółdzielni.

Projekt likwiduje też wymogi, jakie obecnie muszą spełniać spółdzielnie energetyczne dotyczące limitu 1 tys. członków spółdzielni oraz wymóg, aby łączna moc zainstalowana wszystkich instalacji OZE spółdzielni umożliwiała pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb spółdzielni.

W Lublinie

Jak mówi Beata Jędrzejewska-Kozłowska, dyrektor Biura Zarządzania Energią Urzędu Miasta Lublin:

— „wszelkie działania podejmowane w celu propagowania czy rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) są mile widziane przez Miasto Lublin. Jest to podyktowane dbałością o środowisko naturalne, podnoszeniem efektywności energetycznej czy optymalizacją zużycia mediów. Jednym z narzędzi do realizacji powyższych celów jest wykorzystanie OZE. Powyższe działania są priorytetowymi celami polityki energetyczno-klimatycznej naszego miasta”.

Źródło: ISBnews