Skuteczne odzyskiwanie należności dla przedsiębiorców

Skuteczne odzyskiwanie należności dla przedsiębiorców
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak pokazują badania BIG InfoMonitor, co dwunasty przedsiębiorca z segmentów mikro oraz MSP, który oczekuje na znacząco opóźnioną płatność od kontrahenta, nie upomina się o pieniądze.

Na problemy z terminowym otrzymywaniem płatności od kontrahentów uskarża się w Polsce od 40 do 50% przedsiębiorców

Raiffeisen Polbank wprowadził do oferty usługę Monitoring Płatności, która jest odpowiedzią na stale rosnące potrzeby przedsiębiorców w zakresie skutecznego odzyskiwania należności. Usługa umożliwia klientom banku z segmentu mikroprzedsiębiorstw samodzielne i zautomatyzowane prowadzenie działań windykacyjnych. Monitoring Płatności pomaga w utrzymaniu płynności finansowej, zdejmując przedsiębiorcom z głowy obowiązki związane z monitorowaniem zaległych przepływów finansowych i tym samym pozwala im skupić się na rozwoju firmy.

Jak pokazują badania BIG InfoMonitor, co dwunasty przedsiębiorca z segmentów mikro oraz MSP, który oczekuje na znacząco opóźnioną płatność od kontrahenta, nie upomina się o pieniądze. Co więcej, połowa z nich w ogóle rezygnuje z dochodzenia należnego im wynagrodzenia, bo boją się zepsuć relacje z kontrahentem, ale też zwyczajnie nie wiedzą jak zorganizować proces monitoringu płatności i odzyskiwania pieniędzy z niezapłaconych faktur. Monitoring Płatności pomaga im w istotny sposób poradzić sobie z tym problemem. A powszechnie wiadomo, że to kłopoty z płynnością, a nie np. straty powodują szybką upadłość firmy – mówi Marcin Salamon, dyrektor ds. produktów depozytowych w Raiffeisen Polbank.

Na problemy z terminowym otrzymywaniem płatności od kontrahentów uskarża się w Polsce od 40 do 50% przedsiębiorców. W konsekwencji firmy nierzadko borykają się z brakiem płynności finansowej i same opóźniają płatności do podwykonawców, a niejednokrotnie zmuszone są np. do zawieszenia inwestycji ze względu na konieczność zapewnienia środków na działalność bieżącą.

Niepokoi, że dobra dziś koniunktura gospodarcza w Polsce w zasadzie w ogóle nie przekłada się na poprawę stanu płatności między firmami. Badania pokazują, że niestety ciągle istnieje społeczne przyzwolenie na nieetyczne zachowania w biznesie, takie jak opóźnienia w płatnościach czy nierówne traktowanie partnerów handlowych. Kwestia terminowego regulowania zobowiązań wciąż jest problemem, który mocno odbija się na kondycji małych i średnich firm. Dlatego też tak ważna dla przedsiębiorców jest umiejętność dochodzenia swoich należności, ale też umiejętność zabezpieczenia się przed sytuacjami związanymi z opóźnieniem płatności przez kontrahentów – mówi Piotr Lothammer, menedżer produktu w Raiffeisen Polbank.

Źródło: Raiffeisen Polbank