Sąd Okręgowy w Katowicach uchyla swoje postanowienie co oznacza, że raty kredytu należy spłacać z uwzględnianiem wskaźnika WIBOR

Sąd Okręgowy w Katowicach uchyla swoje postanowienie co oznacza, że raty kredytu należy spłacać z uwzględnianiem wskaźnika WIBOR
Fot. stock.adobe,com /MIND AND I
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
22 grudnia Sąd Okręgowy w Katowicach na skutek zażalenia złożonego przez bank uchylił postanowienie z 03.11.2022 r. dotyczące zabezpieczenia roszczeń, w którym uznano, że kredytobiorcy na czas procesu będą musieli spłacać kredyt oparty wyłącznie na marży bez uwzględnienia wskaźnika WIBOR.

„To oznacza, że postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia nie istnieje w obrocie prawnym i nie wywiera skutków. W związku z tym, kredytobiorcy zobowiązani są do dokonywania dalszej spłaty kredytu na dotychczasowych zasadach, czyli z uwzględnieniem kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR w racie kredytu” – Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich komentuje postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach.

Na stronach ZBP czytamy: „W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej i szeroko komentowanych medialnie informacji o postanowieniu Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 3.11.2022 r. zabezpieczającym roszczenia kredytobiorcy, który posiada kredyt w PLN oparty o wskaźnik referencyjny WIBOR, pragniemy poinformować, że w wyniku zażalenia złożonego przez pozwany bank, Sąd Okręgowy w Katowicach postanowieniem z dnia 22.12.2022 r. zmienił zaskarżone postanowienie.” 

Czytaj także: Wszystko o WIBOR i WIRON, o co chciałbyś zapytać>>>

Skuteczne odwołanie banku od postanowienia sądu

Sąd zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalił wniosek powodów o zabezpieczenie roszczenia.

Jak zaznacza w swoim komentarzu dr Tadeusz Białek fakt, że sąd mienił zaskarżone postanowienie i oddalił wniosek o zabezpieczenie roszczenia w istocie oznacza, że zaskarżonego postanowienia nie ma już  w obrocie prawnym. To oznacza że szeroko komentowane postanowienie z 3 listopada nie ma już miejsca w przestrzeni publicznej.

Bank korzystając ze swojej przewidzianej przepisami procedury odwoławczej doprowadził do usunięcia z przestrzeni prawnej tego postanowienia.

Czytaj także: Przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych o WIBOR i WIRON>>>

WIBOR zgodny z przepisami

Innymi słowy dalej nie ma żadnego rozstrzygnięcia merytorycznego ze strony sądów, które przesądzałoby o jakichś rzekomych nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem wskaźnika WIBOR.

„WIBOR, kluczowy wskaźnik referencyjny w pełni zgodnie z przepisami właściwie administrowany przez GPW Benchmark, posiadający wszystkie stosowne licencje, nie powinien być w żaden sposób kwestionowany, o czym mówiła niedawno w swoim komunikacie zarówno Komisja Nadzoru Finansowego jak i Komitet Stabilności Finansowej” – jednoznacznie stwierdza wiceprezes ZBP.

Prezentujemy zapis audio komentarza dr Tadeusza Białka, wiceprezesa Związku Banków Polskich

Źródło: BANK.pl