Rząd zajmie się projektem zmian przepisów o konsumenckiej pożyczce lombardowej, która blokuje kredytowanie producentów rolnych

Rząd zajmie się projektem zmian przepisów o konsumenckiej pożyczce lombardowej, która blokuje kredytowanie producentów rolnych
Fot. stock.adobe.com / Andrii Yalanskyi
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W dniu 19 lutego 2024 roku w Wykazie Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów opublikowano informację o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o kredycie konsumenckim.

Projekt dotyczy zmian przepisów, które zostały uchwalone na mocy ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej.

Ustawa ta wprowadziła w życie od dnia 7 stycznia 2024 r. rozwiązania polegające na objęciu ochroną konsumencką osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Czytaj także: Wiceprezes ZBP o problemach z finansowaniem towarowych gospodarstw rolnych

Rolnicy – dlaczego potrzebne są zmiany w ustawie o konsumenckiej pożyczce lombardowej?

Przyjęte rozwiązania skutkują objęciem osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne reżimem ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a także ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny w zakresie niedozwolonych postanowień umownych i umowy pożyczki.

Jak wskazują organizacje środowiska rolniczego i bankowego, wprowadzone zmiany spowodowały niepewność prawną w zakresie finansowania rolników – przedsiębiorców, skutkującą wstrzymaniem przez banki przyjmowania wniosków kredytowych od rolników bądź obsługiwania ich w ograniczonym zakresie.

Czytaj także: Rolnik-producent objęty ochroną konsumencką tylko w Polsce

Przepisy o konsumenckiej pożyczce lombardowej – proponowane zmiany

W odpowiedzi na trudności i ograniczenia w dalszym finansowaniu działalności rolniczej w projekcie proponuje się:

1) uchylenie w ustawie o kredycie konsumenckim art. 2 ust. 2, skutkujące wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim do umów o kredyt zawieranych z osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 6 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;

2) zmianę art. 385[5] § 2 Kodeksu cywilnego, polegającą na wyłączeniu spod tej regulacji umów zwieranych przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne, w oparciu o które otrzymują one wsparcie pochodzące ze środków publicznych w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środków Banku Gospodarstwa Krajowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego lub innych środków o podobnym charakterze.

Jednocześnie należałoby zachować właściwą ochronę konsumencką rolników w zakresie niezawodowego charakteru zawieranej umowy analogicznie jak w przypadku osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą.

Czytaj także: Przedsiębiorcy rolni i bankowcy apelują o zmianę nowych przepisów dotyczących finansowania działalności gospodarczej rolników

Źródło: gov.pl