Rolnik-producent objęty ochroną konsumencką tylko w Polsce

Rolnik-producent objęty ochroną konsumencką tylko w Polsce
Fot. stock.adobe.com / oticki
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W innych państwach członkowskich Unii Europejskiej nie ma ochrony konsumenckiej rolników zawierających umowy kredytu w związku z ich działalnością rolniczą – wynika z ustaleń Zespołu Bankowości Detalicznej Związku Banków Polskich. Zespół pod kierunkiem dyrektora Pawła Zagaja przeprowadził w dniach 17-23 stycznia 2024 r. za pośrednictwem EBF (European Bank Federation) badanie w krajach Wspólnoty.

Przeprowadzone badanie Zespołu Bankowości Detalicznej ZBP miało na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy rolnicy w w państwach członkowskich UE podlegają szczególnej ochronie w przypadku zawarcia umowy kredytu? W szczególności, czy stosuje się do nich przepisy dyrektywy o kredycie konsumenckim?

Odpowiedzi udzieliło 13 federacji (z czego jedno jako członek EFTA – Lichtenstain). 12 pozostałych badanych członków UE to: Czechy, Finlandia, Niemcy, Luksemburg, Hiszpania, Portugalia, Słowacja, Francja, Holandia, Włochy, Belgia i Grecja.

Są to kraje o wysokim poziomie ochrony konsumenta oraz rozwiniętym rynku rolniczym, konkurującym z rynkiem polskim.

Czytaj także: Komunikat sektora bankowego w kwestii dostępu do finansowania działalności rolniczej>>>

Ochrona konsumencka rolnika przedsiębiorcy – tylko w Polsce

Podsumowując wyniki ankiety należy wyraźnie podkreślić, że spośród państw, które udzieliły odpowiedzi w żadnym Państwie Członkowskim UE nie istnieją (12 państw) rozwiązania prawne przyznające rolnikom, zawierającym umowy kredytu w związku z prowadzoną działalnością rolniczą uprawnienia wynikające z dyrektywy o kredycie konsumenckim CCD.

Rolnicy mogą korzystać z uprawnień wynikających z CCD wyłącznie, jeżeli zawierają umowę „konsumencką” tj. niezwiązana z ich działalnością rolniczą (tak jak to było w Polsce przed zmianą ustawy o kredycie konsumenckim).

Niezależnie od powyższego w niektórych państwa UE istnieją rozwiązania specyficzne np.: we Francji – CCD nie ma zastosowania do rolników. ale istnieje ograniczenie co do wysokości odsetek.

W Holandii brak jest prawnych/ustawowych rozwiązań dotyczących ochrony małych przedsiębiorców, w tym rolników. Niemniej, w Holandii MŚP (w tym rolnicy) są objęci większą ochroną w ramach przyjętych przez branżę kodeksów dobrych praktyk (brak jest informacji, czy jest to ochrona zrównana z ochrona wynikającą z CCD);

We Włoszech CCD nie ma zastosowania, ale kredyt dla rolników został uregulowany w dedykowanej ustawie, tzw. „ustawie o kredycie rolniczym”.

Czytaj także: Przedsiębiorcy rolni i bankowcy apelują o zmianę nowych przepisów dotyczących finansowania działalności gospodarczej rolników>>>

Działalność rolnicza to nie jest kupno telewizora, czy pralki

Nowelizacja ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, która weszła w życie 7 stycznia 2024 roku wprowadza w Polsce między innymi ochronę konsumencką dla rolników-przedsiębiorców, którzy sięgają po finansowanie swojej działalności ze strony banków czy firm leasingowych.

Ta regulacja w opinii bankowców i organizacji rolniczych zahamuje akcję kredytową dla przedsiębiorców rolnych między innymi na rosnące ryzyko prawne dla banków wynikające z faktu, że kredyty dla przedsiębiorców są objęte przepisami prawa konsumenckiego.

Tymczasem jak wskazują eksperci – przepisy ustawy o kredycie konsumenckim dotyczą prostych produktów kredytowych, sprzedawanych masowo według ustandaryzowanych umów i procesów bankowych.

Działalność rolnicza to nie jest kupno telewizora, czy pralki. Finansowanie rolnictwa wymaga produktu kredytowego „szytego na miarę”. Wymaga ono indywidualnego podejścia, choćby w zakresie sposobu spłaty kredytu (raty sezonowe) lub karencji w spłacie.

Czytaj także: Jakich zmian w przepisach prawa oczekują bankowcy spółdzielczy?>>>

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP