Konsumencka pożyczka lomardowa

ZBP logo
Z rynku finansowego

Komunikat sektora bankowego w kwestii dostępu do finansowania działalności rolniczej

7 stycznia 2024 r. wchodzą w życie nieuzasadnione ekonomicznie, jak i prawnie zmiany wprowadzone na mocy ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o konsumenckiej pożyczce lombardowej (Dz.U. z 2023 poz. 1285) („Ustawa”) polegające na stosowaniu wobec rolników, w zakresie prowadzonej przez nich działalności rolniczej, rozwiązań konsumenckich. Zmiana wskazanych wyżej przepisów została wprowadzona przez Sejm poprzedniej kadencji bez konsultacji, bez analizy i bez oceny skutków regulacji, która dostarczyłaby możliwie pełnych informacji na temat potencjalnych konsekwencji wprowadzenia przedmiotowych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Z rynku finansowego | Bankowość spółdzielcza

Senat poprawia ustawę o pożyczce lombardowej

Senat przyjął poprawki wyłączające pożyczki dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne z zakresu obowiązywania ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Za blokiem poprawek w tym zakresie głosowało 52 senatorów, 43 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Przeciw zapisom ustawy w kształcie uchwalonym przez Sejm protestowały organizacje zrzeszające producentów rolnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
rolnicy, rolnictwo, traktor na polu, orka
Bankowość spółdzielcza | Z rynku finansowego

Czy rolnicy będą płacili więcej za finansowanie zakupu maszyn rolniczych?

Jednym ze skutków uchwalonej 14 kwietnia 2023 roku przez Sejm ustawy o konsumenckiej pożyczce lombardowej, która wkrótce trafi pod obrady Senatu będzie znaczące ograniczenie możliwości finansowania zakupów sprzętu rolniczego przez rolników – przedsiębiorców wynika z analiz ekspertów bankowych i leasingowych, do których dotarł Bank.pl. Bartosz Kublik wiceprezes Związku Banków Polskich, komentuje sprawę krótko: „Stare powiedzenie mówi, że dobrymi chęciami wybrukowane bywa piekło. Tak jest z tymi przepisami, które w założeniu mają mocniej chronić, a w efekcie pogorszą warunki kredytowania rolników.”

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1