Rząd przyjął projekt o rekompensatach dla systemów energochłonnych

Rząd przyjął projekt o rekompensatach dla systemów energochłonnych
Fot. stock.adobe.com/BillionPhotos.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd przyjął projekt nowelizacji o systemie rekompensat dla sektorów energochłonnych, który ma na celu poprawę konkurencyjności krajowego przemysłu energochłonnego, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

Zgodnie z projektowaną regulacją, maksymalny limit środków przeznaczony na wypłaty rekompensat w latach 2022-2031 wyniesie ponad 45 mld zł. W stosunku do obowiązującej ustawy do 2028 r. jest to wzrost o 30,7 mld zł.

Planowana regulacja zmierza do wyrównania szans krajowego przemysłu względem konkurentów działających poza UE, bez konieczności zakupu uprawnień do emisji CO2.

Dostosowanie polskiego prawa do wytycznych Komisji Europejskiej

Projekt dostosowuje polskie prawo do wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. Chodzi o przystosowanie do wytycznych systemu rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, takich jak np. produkcja stali, miedzi czy wodoru. 

Nowe przepisy umożliwią uprawnionym przedsiębiorstwom uzyskanie rekompensat na zasadach określonych przez KE na kolejny okres, tj. lata 2021-2030.

„Przemysł energochłonny jest szczególnie narażony na ryzyko przenoszenia produkcji do krajów spoza Unii Europejskiej. Ceny energii elektrycznej są tam niższe, ponieważ nie zawierają kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2. Dzięki proponowanym zmianom, rekompensaty kosztów pośrednich będą stanowić skuteczną ochronę przed ucieczką emisji CO2. Pozwolą także uniknąć niepożądanych zakłóceń konkurencji oraz zachować funkcjonujące w ramach ETS zachęty do realizowania, efektywnej pod względem kosztów, dekarbonizacji gospodarki” – powiedział minister rozwoju i technologii Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.

Rozwiązania zawarte w projekcie

Projekt nowelizacji zawiera rozwiązania, mające na celu:

– zmianę formuły służącej do obliczania maksymalnej kwoty rekompensaty – zastąpienie produkcji referencyjnej i referencyjnego zużycia energii danymi rzeczywistymi z roku kalendarzowego, za który są przyznawane rekompensaty, a tym samym rezygnację z dokumentacji dotyczącej ewentualnego zwiększenia zdolności produkcyjnej instalacji;

– dostosowanie listy sektorów i podsektorów energochłonnych uprawnionych do otrzymania rekompensat, do Nowych  Wytycznych KE ;

– objęcie wsparciem całości zużycia energii elektrycznej, niezależnie od źródła jej pochodzenia;

– wprowadzenie dodatkowych działań po stronie wnioskodawców, mających na celu zmniejszanie emisyjności prowadzonej działalności;

– wprowadzenie możliwości zwiększenia poziomu rekompensat do 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku, gdy poniesione koszty pośrednie  przekraczają 1,5% wartości dodanej danego przedsiębiorstwa.

W projekcie nowelizacji znalazły się także przepisy dot. przedłużenia terminu składania wniosków w 2022 roku do 30 kwietnia. Ma to za zadanie umożliwienie przedsiębiorcom zapoznanie się z nowymi zasadami i złożenie wniosków zgodnie z obowiązującymi zasadami pomocy publicznej, podano także.

Obowiązujący dotychczas w Polsce system rekompensat dla przemysłu energochłonnego funkcjonował w oparciu o ustawę z 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 7 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: ISBnews