Rząd o OFE i o słabym zainteresowaniu PPK

Rząd o OFE i o słabym zainteresowaniu PPK
Fot. stock.adobe.com/Radosaw
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Brak ostatecznego rozwiązania kwestii OFE ogranicza rozwój rynku kapitałowego - napisano w Informacji Rady Ministrów o skutkach obowiązywania ustawy z dnia z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

„Kolejnym ogranicznikiem rozwoju rynku kapitałowego jest brak ostatecznego rozwiązania kwestii OFE” – napisano.

„Wprowadzając w ramach tzw. reformy OFE suwak bezpieczeństwa, uniemożliwiono inwestowanie przez OFE w obligacje skarbowe oraz w inne instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa.

Inwestowanie głównie w akcje podniosło ekspozycję funduszy na konsekwencje szoków finansowych, których nasilenie w ostatnich dwóch dekadach na rynkach finansowych jest szczególnie widoczne” – napisano.

Czytaj także: Czy rynek kapitałowy może być bardziej atrakcyjny dla Polaków niż rynek nieruchomości?

Małe zainteresowanie PPK

Zainteresowanie programem PPK nie jest satysfakcjonujące, ale nie ma potrzeby wprowadzenia fundamentalnych zmian w programie – napisano w Informacji Rady Ministrów o skutkach obowiązywania ustawy z dnia z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

„Oczywiście zainteresowanie programem wśród osób zatrudnionych, dla których uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, nie jest w pełni satysfakcjonujące, choć doświadczenia międzynarodowe jasno wskazują, że budowanie wysokiej partycypacji w takich programach jest zadaniem długotrwałym” – napisano.

W informacji napisano, że wpływ na trudny start programu miało kilka czynników. Jednym z nich jest obserwowany wśród Polaków, po doświadczeniach związanych z OFE, brak zaufania do organizowanych przez państwo form oszczędzania.

„Chodzi tu głównie o zmiany w OFE polegające m.in. na przesunięciu części środków zgromadzonych na indywidualnych kontach członków OFE do ZUS. I chociaż konstrukcja PPK jest zupełnie inna niż OFE, a wpłaty do PPK nie pochodzą ze składki emerytalnej, jak to było w OFE, wiele osób – m.in. ze strachu przed utratą (nacjonalizacją) gromadzonych środków – nie ufa PPK” – napisano.

Czytaj także: Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami krytycznie o proponowanych zmianach przepisów dotyczący TFI

Co utrudniało wprowadzenie PPK?

W raporcie napisano, że ciągle zbyt mała partycypacja w PPK jest także wynikiem niesprzyjających okoliczności, w jakich program ten był wdrażany.

„Chodzi tu zwłaszcza o pandemię COVID-19 i jej negatywny wpływ na kondycję polskich przedsiębiorców oraz wywołane przez nią – niesprzyjające podejmowaniu decyzji o długoterminowym oszczędzaniu – poczucie niepewności m.in. ekonomicznej wśród osób zatrudnionych” – napisano.

„Opisane wyżej czynniki mające negatywny wpływ na funkcjonowanie PPK nie są wynikiem stosowania przepisów ustawy o PPK, co oznacza, że ich eliminacja nie jest możliwa na drodze legislacyjnej.

Dotychczasowe wnioski z funkcjonowania programu pokazują zresztą, że obecnie zmiany co do fundamentalnych założeń programu nie są konieczne. Jednak doprecyzowanie niektórych przepisów, ich uszczegółowienie oraz uregulowanie kilku pominiętych dotychczas kwestii miałoby korzystny wpływ na dalszy rozwój PPK, co leżałoby w interesie wszystkich stron uczestniczących w tym programie” – dodano.

Czytaj także: Rozwój rynku kapitałowego i lepsza ochrona inwestorów; projekt ustawy trafił do konsultacji

Źródło: PAP BIZNES