Rząd buduje Tarczę Prawną dla przedsiębiorców i obywateli

Rząd buduje Tarczę Prawną dla przedsiębiorców i obywateli
Fot. stock.adobe.com / vegefox.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii.

Rząd chce zmniejszyć bariery administracyjne dla obywateli i przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Prawnej – czytamy na stronach Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Chodzi m.in. o przyspieszenie wydawania decyzji i usprawnienie postępowań administracyjnych.

Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu postępowania uproszczonego, milczącego trybu załatwienia sprawy, elektronizacji oraz zniesieniu dwuinstancyjności w postępowaniach, których charakter na to pozwala.

Nadmiar przepisów szkodzi gospodarce

Nadmiernie rozbudowany system prawny negatywnie wpływa na konkurencyjność polskiej gospodarki, a także na stosunek obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa.

Dlatego głównym założeniem Tarczy Prawnej jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych, które są niekorzystne z punktu widzenia funkcjonowania obywateli i prowadzenia działalności gospodarczej – czytamy na stronach KPRM.

Główne zmiany

Najważniejsze rozwiązania przewidziane w projekcie ustawy to tzw. postępowanie uproszczone oraz milczący sposób załatwienia sprawy.

Będzie to dotyczyć postępowań stosunkowo prostych, w których zazwyczaj występuje jedna strona postępowania, postępowanie dowodowe ma nieskomplikowany charakter, a decyzje zapadają często głównie w oparciu o dokumenty dołączone przez stronę do wniosku lub na podstawie informacji z publicznych rejestrów.

W wybranych postępowaniach (np. w postępowaniu o wpisie i odmowie wpisu do rejestru rzeczoznawców, na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych), wprowadzona zostanie jednoinstancyjność.

Wprowadzona zostanie elektronizacja procedur administracyjnych, co przyspieszy czas rozpatrywania spraw oraz poprawi jakość obsługi obywateli i przedsiębiorców przez administrację publiczną.

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-uproszczenia-procedur-administracyjnych-dla-obywateli-i-przedsiebiorcow

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów / KPRM