Rusza Europejski Program Modernizacji Polskich Firm

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Europejski Fundusz Leasingowy we współpracy z trzema Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi stworzył Europejski Program Modernizacji Polskich Firm (EP MPF). Dzięki niemu małe i średnie przedsiębiorstwa mają szansę na pozyskanie taniego finansowania na nowe inwestycje. Warunki leasingu w ramach EP MPF są bardzo atrakcyjne, bo EFL pozyskał środki na ten cel od trzech współtwórców programu: Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Rozwoju Rady Europy.

Wyróżnikiem EP MPF jest niski, w porównaniu do standardowej oferty leasingu, koszt finansowania. Mniejsze są także wymagania formalne stawiane firmom starającym się o finansowanie. Do minimum został również ograniczony czas potrzebny na całą procedurę.

Europejski Program Modernizacji Polskich Firm pozwala na uzyskanie finansowania na większość środków trwałych, które podlegają amortyzacji, w tym również na nowe i używane samochody ciężarowe, naczepy, autobusy, samochody osobowe, a także maszyny i urządzenia potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz sprzęt informatyczny i oprogramowanie. Nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o minimalną wartość finansowanego sprzętu.

Za to jego maksymalna wartość nie może przekroczyć 12,5 miliona euro, a w przypadku samochodów osobowych – 40 tysięcy euro, jeśli auto jest nowe i 20 tysięcy euro, gdy pochodzi z drugiej ręki. Umowę leasingu podpisuje się na minimum dwa lata.

Firma, która będzie chciała skorzystać z Programu powinna spełniać kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim oferta jest przeznaczona tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mogą z niej korzystać tylko firmy prywatne, czyli takie, których udziałowcem nie jest Skarb Państwa. Ze względu na charakter swojej działalności, Międzynarodowe Instytucje Finansowe wyłączyły z oferty niektóre branże, m.in. rolnictwo, nieruchomości, produkcję i sprzedaż broni, energię atomową, alkohol, tytoń, hazard czy pornografię.

EP MPF jest efektem trwającej już od 2001 roku współpracy EFL z Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi. Dzięki niej w okresie 2005-2009 do polskich firm trafił ponad 1 miliard złotych w postaci sprzętu sfinansowanego w ramach 13 tysięcy umów.

Obecnie EP MPF funkcjonuje w oparciu o środki w wysokości 230 mln EUR przeznaczone na finansowanie inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw. W przyszłości planowane jest dalsze zwiększanie wielkości dostępnych środków.

Więcej szczegółowych informacji na temat oferty można znaleźć na stronie: www.epmpf.eu

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy