Rośnie liczba kredytów mieszkaniowych udzielanych przez banki

Rośnie liczba kredytów mieszkaniowych udzielanych przez banki
Fot. stock.adobe.com/JeanLuc
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Banki udzieliły łącznie 18,6 tys. kredytów mieszkaniowych na łączną wartość 4,752 mld zł w sierpniu 2018 r. Stanowi to wzrost o 17,2% w ujęciu liczbowym i wzrost o 27,4% w ujęciu wartościowym w porównaniu do sierpnia 2017 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W pierwszych ośmiu miesiącach 2018 r. banki udzieliły łącznie 154,9 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę 37,54 mld zł. Oznacza to, że w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. banki udzieliły o 9,3% więcej kredytów mieszkaniowych i na kwotę o 18,7% wyższą.

Rośnie liczba kredytów mieszkaniowych udzielanych przez banki - podał @grupabik

– Sierpień 2018 r. jest już kolejnym bardzo dobrym miesiącem dla kredytów mieszkaniowych zarówno pod względem liczby, jak i wartości udzielanych kredytów. Na rynku kredytów mieszkaniowych nadal panuje więc bardzo dobra koniunktura, która przy jej kontynuacji w kolejnych miesiącach powinna pozwolić na osiągnięcie w skali roku sprzedaży na poziomie 56 mld zł. Za osiem miesięcy wartość udzielonych kredytów wynosi już 37,55 mld zł – powiedział główny analityk BIK Waldemar Rogowski.

– Wartość sprzedaży kredytów mieszkaniowych nadal jest i, w mojej opinii, jeszcze przez pewien okres będzie napędzana wzrostem cen mieszkań. Dwucyfrowa dynamika wzrostu kredytów mieszkaniowych w pierwszych ośmiu miesiącach br. w ujęciu wartościowym (18,7%), po części wynika bowiem ze struktury udzielanych kredytów mieszkaniowych. Ponad 60% wartości udzielonych w okresie styczeń – sierpień 2018 r. kredytów mieszkaniowych przypada na kredyty powyżej 250 tys. zł. Ponadto dynamika udzielanych kredytów mieszkaniowych w poszczególnych przedziałach kwotowych jest zróżnicowana, w dwóch najniższych przedziałach kwotowych do 100 tys. zł oraz 100-150 tys. dynamika ośmiu pierwszych miesięcy 2018 r. w relacji do ośmiu miesięcy 2017 r. w ujęciu liczbowym jest ujemna, odpowiednio (-17%) oraz (-4,8%) – dodał Rogowski.

Również w ujęciu wartościowym dynamika w tych przedziałach jest ujemna odpowiednio (-15,5%) oraz (-4,3%). Najwyższa dynamika zarówno wolumenu, jak i wartości dotyczy kredytów z przedziału > 350 tys. zł, (37,1%) liczbowo i (35,3%) – wartościowo, w porównaniu do ośmiu pierwszych miesięcy 2017 r., podano także.

– Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w sierpniu 2018 r. wyniósł jedynie (0,79%), co potwierdza wieloletnią już obserwację dotyczącą niskiego ryzyka kredytowego związanego z tymi kredytami. W ostatnich 12 miesiącach jakość portfela jeszcze się poprawiła, o czym świadczy spadek Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych o (-0,24%). Na razie nie widać więc istotnych zagrożeń, które w krótkim horyzoncie czasowym mogłyby istotnie wpłynąć na wzrost szkodowości tych kredytów, a tym samym wzrost poziomu ryzyka kredytowego. Musimy jednak pamiętać o tym, że kredyty mieszkaniowe udzielane są na wiele lat, a co za tym idzie, narażone są na ryzyko związane z cyklem gospodarczym oraz zmiennością stóp procentowych – podsumował główny analityk.

Źródło: ISBnews