Rok 2013 okazał się dla funkcjonowania banków znacznie mniej korzystny w stosunku do przewidywań

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

budzet.kalkulacje.01.400x266Środowisko bankowe z optymizmem wkracza w 2014 r. Rok zaciskania pasa żegna oceną: rok poniżej oczekiwań.

Miniony rok w opiniach środowiska bankowego oceniono jako wymagający, a jednocześnie umiarkowanie korzystany dla branży bankowej. Wzrost optymizmu był powszechny, lecz jego dynamika wyjątkowo powolna. Nadzieje pokładane w dynamicznym wzroście przychodów banków już po I kw. 2013 r. uległy istotnej korekcie. Dopiero w IV kw. 2013 r. można było mówić o upowszechnieniu pozytywnych kierunków zmian – to jednak zbyt późno, aby zrealizować oczekiwania przyjęte na początku 2013 r.

Dokonując oceny minionego roku, głosami dyrektorów, placówek bankowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, ubiegły rok można w szczególności podsumować określeniem – poniżej oczekiwań. Był to okres zaciskania pasa i kontynuacji modelu redukcji kosztów funkcjonowania banków. W placówkach bankowych odnotowano znaczący spadek aktywności zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Dominująca była wśród klientów banków postawa wyczekiwania i odwlekania decyzji. 2013 r. okazał się dla funkcjonowania banków znacznie mniej korzystany w stosunku do przewidywań1. Pomimo tego w ocenach minionego roku odnajdujemy kluczową informację o odwróceniu w drugiej połowie roku spadkowych trendów na rynku bankowym.

 Cały artykuł „Banki: Z optymizmem i nadzieją w 2014 r.” znajdą Państwo w najnowszym numerze „Kuriera Finansowego – 2014/01”