Redaktor Naczelny NBS – grudzień 2017: Zanim przełamiemy się opłatkiem

Redaktor Naczelny NBS – grudzień 2017: Zanim przełamiemy się opłatkiem
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dobiega końca kolejny, pracowity i niełatwy rok. Kolejne wymogi nadzorcze, daniny wynikające z ładu regulacyjnego, bądź restrykcyjnych warunków planów naprawczych, wreszcie wysiłek związany z budową na poziomie obu zrzeszeń Spółdzielni Systemu Ochrony.

Maciej Małek
Redaktor naczelny

Tę listę można by znacznie wydłużyć, bo to i wyzwania IT, wymiana kadrowa, fuzje i przejęcia… Nie zabrakło jednak sukcesów, czego wyraźnym dowodem było zakończenie procesu budowy IPS, a pierwsze efekty prac wydają się więcej niż zachęcające. Wszak to rekomendacje Systemów Ochrony doprowadziły do fuzji, które już dzisiaj lokalne środowiska oceniły jako zapewnienie ciągłości działania lokalnych instytucji finansowych dostarczających w małych ojczyznach niezbędnych kapitałów i produktów zaspokajających ich potrzeby i oczekiwania. Doroczne spotkania środowiska, a zwłaszcza jesienne Forum Liderów Banków Spółdzielczych, dowiodły, że jesteśmy coraz bardziej świadomi potencjału bankowości lokalnej, jej wagi i znaczenia w finansowaniu lokalnego rozwoju. Nie idzie przy tym o zapisy w Planie Odpowiedzialnego  Rozwoju, lecz wieloletnie, symbiotyczne, oparte na zaufaniu i wielostronnych kontaktach, relacje z lokalnymi samorządami. Kwestią o strategicznym znaczeniu pozostaje uzyskanie gwarancji dla samorządowych osadów lokowanych w bankach spółdzielczych – wszak to wspólne dobro!

Tyle tu o lokalności. Dodam więc, że grudniowe Forum Nowoczesnego Samorządu po raz kolejny dowiodło, jak wielostronne i ścisłe są związki samorządu i bankowości spółdzielczej, stąd wyrosłej i osadzonej w miejscowych realiach. Co więcej, panel dedykowany finansowaniu lokalnego rozwoju dowiódł, że nową jakość stworzy współdziałanie banków lokalnych, funduszy rozwoju i innych operatorów rynkowych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jest to nie tylko możliwe, ale konieczne w perspektywie finansowej roku 2020 i następnych. Śmielsze niż dotąd sięganie po fundusze europejskie, włączenie się w projekty realizowane w ramach PROW, wreszcie udział w przetargach na środki dedykowane innowacjom i startupom, to szanse, które można i należy wykorzystać. Skoro przetrwaliśmy czas próby, jaki przyniosły nawałnice i ich następstwa, skoro nie brak zachęcających sygnałów ze strony nadzoru, chociażby w zakresie polityki dywidendowej, nie pozostaje nic innego jak konsekwentna, rozważna i odważna walka o miejsce bankowości spółdzielczej na polskim rynku bankowym. Poprawa jakości kapitału podstawowego do współczynnika Tier1, to cel strategiczny, który otworzy nową perspektywę działania sektora.

Na razie jednak, pomni zadań i niełatwej drogi, jaka przed nami, poddajmy się na moment szczególnemu nastrojowi, jaki w każdym z nas wywołują te najbardziej polskie, bo głęboko osadzone w naszej tradycji Święta Bożego Narodzenia. Niech w naszych domach, rodzinach i najbliższym otoczeniu zapanuje radość, harmonia i miłość, zaś nadchodzący Nowy 2018 Rok niech przyniesie pomyślność i same sukcesy w życiu zawodowym i osobistym. Tego życzę wszystkim  Państwu, w imieniu własnym, Zespołu Redakcyjnego i naszego Wydawcy!