NBS 2017/12

NBS 2017/12

Innowacje płatnicze w polskim systemie bankowym

Jeżeli polski system bankowy wyszedł suchą nogą z kryzysu po roku 2007, to również dlatego, że – oprócz stałego wzmacniania potencjału kapitałowego – sukcesywnie generował i wdrażał rozwiązania czyniące system płatniczo- -rozliczeniowy efektywnym, bezpiecznym i relatywnie tanim. Tym jednak, co pozostaje twardym jądrem i motorem napędowym rozwoju, pozostają niezmiennie nowoczesne, innowacyjne rozwiązania płatnicze.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/12

Bezpieczeństwo banków: Grupowy plan naprawy

W całej nowożytnej historii straty wynikające z kryzysów bankowych były pokrywane przez budżety państw. Po zapaści roku 2008 postanowiono zmienić tę praktykę. Teraz instytucje finansowe mają zgromadzić środki na sfinansowanie procesu restrukturyzacji lub pokrycia strat związanych z ich likwidacją. Jest to zupełnie nowe podejście do nich, będące reakcją na słuszne oskarżenia, że banki prywatyzują zyski, a upubliczniają straty.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/12

Prawo: Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 2018 r.

27 listopada 2017 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 2175) Ustawa z dnia 27 października o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Wprowadziła ona także kilka istotnych zmian w zakresie zasad opodatkowania banków.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/12

BS a społeczność lokalna: Dzięki współpracy z lokalnym bankiem do nowoczesności

Cyfryzacja administracji publicznej, budowa gospodarki niskoemisyjnej z wykorzystaniem rozproszonej energetyki odnawialnej czy kreowanie inteligentnej polityki transportowej to tylko niektóre spośród licznych przedsięwzięć rozwojowych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Warunkiem powodzenia tych inicjatyw jest wybór optymalnej oferty finansowania i efektywne wydatkowanie pozyskanych środków.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/12

Społeczna odpowiedzialność biznesu: Zaczęliśmy dużo wcześniej

Próba opisania społecznej działalności sektora banków spółdzielczych w przestrzeni całej polskiej bankowości pozostaje zagadnieniem niezmiernie trudnym i złożonym. Już pierwsze skojarzenie, które przychodzi na myśl w związku z omawianym tematem sprowadza się do lokalnego charakteru banków spółdzielczych. To zaś od razu przywołuje skojarzenia z działaniem na rzecz społeczności lokalnych.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/12

Wydarzenia: Czy podwyżka stóp procentowych zaskoczy kredytobiorców hipotecznych?

Historia kredytu hipotecznego w Polsce na przestrzeni minionych dwudziestu lat to w znacznej mierze dzieje zmagań ze stopą procentową – zauważył podczas tegorocznego Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Rafał Kozłowski, prezes zarządu PKO Banku Hipotecznego. Trudno nie zgodzić się z tą oceną: zarówno wysokość stóp procentowych w poszczególnych okresach, jak również ich fluktuacje miały kluczowe znaczenie dla kształtowania się polityki kredytowej sektora bankowego w tym segmencie rynku

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/12

Wydarzenia: SANBank nagrodzony za najwyższą jakość usług…

17 listopada br. w Hotelu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju odbyło się Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności oraz gala podsumowująca XI edycję programu Najwyższa Jakość QI 2017. W jej trakcie przyznano Nadsańskiemu Bankowi Spółdzielczemu tytuł laureata oraz wręczono Srebrne Godło Najwyższej Jakości Quality International 2017 w kategorii QI SERVICES – usługi finansowe najwyższej jakości.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/12

Edukacja ekonomiczna: Czy warto uczyć się ekonomii już od najmłodszych lat?

Tylko 2% gimnazjalistów może pochwalić się piątką uzyskaną na testach z wiedzy o ekonomii, podczas gdy aż u 41% z nich wiedza ta oceniania jest jako niedostateczna. W nowej podstawie programowej dla szkoły podstawowej nie przewidziano zajęć z edukacji ekonomicznej. Styczność z ekonomią i przedsiębiorczością jako odrębnym przedmiotem uczniowie będą mieli dopiero w szkole średniej, a to zdaniem Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zbyt późno. Rozwiązaniem tego problemu może być nowy projekt edukacji ekonomicznej „Ferie z ekonomią”.

CZYTAJ WIĘCEJ
NBS 2017/12

Przedsiębiorczość jako styl: Zawód czy powołanie?

Poprzednie odcinki miały za zadanie wy­posażyć czytelnika w informacje pomocne w rozważnym podjęciu działalności go­spodarczej. Zaczęliśmy od uciążliwych stereoty­pów oraz ważnych pytań. Następnie przeszliśmy do zagadnień praktycznych. Omówiliśmy po kolei: rolę przyjętego przez nas modelu biznesu oraz planu działania, strukturę firmy i jej skład­niki, sposoby pozyskiwania nowych klientów. Na zakończenie zajmiemy się zagadnieniem pracowników w firmie.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1