RE/MAX Europe: Ceny mieszkań w państwach europejskich stale rosną

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Według ostatniego raportu RE/MAX Europe Housing Report, sytuacja na poszczególnych rynkach nieruchomości jest zróżnicowana. Jednym z najważniejszych wspólnych mianowników są historycznie niskie stopy procentowe, które wpływają na stopniowy wzrost popytu oraz cen na rynku mieszkaniowym w państwach Europy - także w Polsce.

Według danych z RE/MAX Europe Housing Report, wiele krajów w Europie nadal odczuwa skutki kryzysu gospodarczego, ale ceny nieruchomości już zaczynają rosnąć.

Wartość nieruchomości na rynkach europejskich

We Włoszech i Finlandii nastąpił nieznaczny wzrost cen na poziomie 0,5-1,8 proc. – zarówno w przypadku sprzedaży, jak i wynajmu nieruchomości mieszkaniowych. We Francji i Austrii ceny w ostatnim roku były stabilne i zdaniem ekspertów RE/MAX nie należy spodziewać się zmiany tej sytuacji. W przypadku Czech i Rumunii stabilizacja widoczna jest w obszarze wynajmu nieruchomości mieszkaniowych. Z kolei ceny sprzedaży w tych państwach od ubiegłego roku wzrosły o około 5 proc. Podobnie było w Hiszpanii, gdzie stawki sprzedaży są wyższe aż o 6,6 proc., natomiast koszty wynajmu podniosły się o 1,4 proc.

Natomiast sytuacja w Portugalii, Niemczech i Turcji wygląda inaczej. Koszt zakupu nieruchomości w tych krajach wzrósł o ponad 10 proc., co jest związane z ogólnym wzrostem cen. Bliższa analiza pokazuje znaczące różnice pomiędzy obszarami zurbanizowanymi i terenami wiejskimi. Wpływ na wyższe ceny ma także zwiększająca się liczba ludności, kryzys związany z napływem uchodźców, a w niektórych obszarach niewielka liczba dostępnych ofert. W przypadku Grecji, Słowacji i Szwajcarii trudno jest generalizować, ponieważ ceny albo pozostają stabilne, albo zmieniają się naprzemiennie – cały czas nieznacznie wzrastając lub malejąc.

Niskie stopy procentowe także w Polsce

Niskie stopy procentowe w Polsce z jednej strony zachęcają do zaciągania kredytów hipotecznych, z drugiej sprzyjają poszukiwaniu alternatywnych inwestycji (zakup mieszkań za gotówkę). Rok 2015 był rekordowym pod względem sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym, co było wynikiem m.in. programu MdM. Do zakupów zachęcały również stabilne ceny nieruchomości mieszkaniowych. Od początku tego roku obserwujemy wzrosty cen ofertowych, w zależności od lokalizacji i wielkości mieszkania. Większe zwyżki wartości występują na rynku pierwotnym – najczęściej do około 6 proc. – mniejsze na rynku wtórnym, najczęściej do około 3 proc.  Zapotrzebowanie na lokale mieszkalne jest wciąż duże, dlatego perspektywy rozwoju rynku nieruchomości na najbliższe miesiące są bardzo dobre.

Polityka a rynek nieruchomości

Dla wielu regionów europejskich zarówno polityka lokalna, jak i wydarzenia międzynarodowe (np. Brexit) istotnie wpływają na rynek nieruchomości. Michael Polzler, dyrektor generalny RE/MAX Europe, twierdzi, że na gospodarkę, a zwłaszcza na branżę nieruchomości mieszkaniowych, zawsze silny wpływ ma sytuacja polityczna w kraju oraz w sąsiadujących państwach. Inne ważne czynniki oddziałujące na ten rynek to wchodzące w życie i planowane zmiany w przepisach prawnych, a także oprocentowanie i warunki udzielania kredytów hipotecznych.

Eksperci RE/MAX prognozują, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy na rynku europejskim nastąpi większy wzrost cen przy sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych niż w przypadku ich najmu. Należy jednak zaznaczyć, że w zależności od kraju sytuacja na rynku nieruchomości jest zróżnicowana. Jednym z najistotniejszych wspólnych czynników w państwach europejskich jest niski poziom stóp procentowych. Osoby, które w najbliższym czasie planują zakup mieszkania powinny szczególnie uważnie obserwować tendencje rynkowe.

Agata Stradomska
Manager ds. Marketingu i Szkoleń
RE/MAX Polska