Ranking OFE w styczniu 2019 r. Jak radziły sobie Otwarte Fundusze Emerytalne na początku roku?

Ranking OFE w styczniu 2019 r. Jak radziły sobie Otwarte Fundusze Emerytalne na początku roku?
Fot. stock.adobe.com/Tomislav
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Styczeń był jednym z najlepszych miesięcy dla światowych rynków kapitałowych w ostatnich latach. Na fali globalnego entuzjazmu rosła również polska giełda, a z nią wyniki Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Styczeń był jednym z najlepszych miesięcy dla światowych rynków kapitałowych w ostatnich latach. Na fali globalnego entuzjazmu rosła również polska #giełda i #OFE

Indeks MSCI AC World odzwierciedlający koniunkturę na globalnych rynkach akcji wzrósł o +7,8% – to najlepszy miesięczny wynik od ponad 7 lat. W odreagowaniu po „czerwonym” grudniu pomógł Fed, czyli amerykański bank centralny. Jego szef dał do zrozumienia, że polityka centralna nie będzie tak restrykcyjna, jak się większość uczestników rynku dotychczas spodziewała. To może sprzyjać osłabianiu się dolara, a to korzystnie wpływa na rynki wschodzące. Ponadto początek stycznia upłynął pod znakiem odwilży w kontaktach na linii USA – Chiny. Na korzystnej sytuacji na świecie skorzystał polski rynek – indeks szerokiego rynku WIG wzrósł w styczniu o +4,6%.

Wyniki funduszy emerytalnych

To oczywiście pozytywnie wpłynęło na wyniki OFE, które inwestują przede wszystkim w polskie akcje. W styczniu średni wynik wyniósł +3,4%. To jednak tylko obraz ostatniego miesiąca. Po bardzo trudnym 2018 roku średnia 12-mies. strata wyniosła -9,4%. Słabsze wyniki w horyzoncie 12-miesięcznym to efekt bardzo trudnego roku dla polskiego rynku akcji. Giełdzie Papierów Wartościowych ciążyły zarówno sprawy lokalne (tzw. afera GetBack, odpływy z funduszy inwestycyjnych), ale również sytuacja na globalnych rynkach (wojna handlowa, restrykcyjna polityka monetarna Fed). Wyniki inwestycyjne funduszy takich jak OFE, a więc de facto funduszy akcji, powinno się jednak rozpatrywać w co najmniej kilkuletnim okresie. A ten wygląda już znacznie korzystniej. W perspektywie 36-mies. średnia stopa zwrotu OFE to +28,4%, a 120-mies. +79,8%.

Ranking OFE

W styczniu doszło do kilku zmian w rankingu OFE. Kosztem OFE Pocztylion na pierwsze miejsce z notą 5a, obok Aegon OFE, wskoczył Generali OFE. Na dole zestawienia 12-mies. znalazł się AXA OFE oraz OFE PZU „Złota Jesień”. W tym drugim przypadku znacznie lepiej wygląda ocena w dłuższym horyzoncie – „Złota Jesień” charakteryzuje się najkorzystniejszym stosunkiem zysku do ryzyka spośród reszty stawki. Ocenę 5a w horyzoncie 36-mies. ma również Aviva OFE – to wzrost aż o dwie oceny względem grudnia.

Aktywa OFE

Świetny styczeń przełożył się również na wzrost aktywów pod zarządzaniem o +4,9 mld zł (+3,1%) do poziomu 162,3 mld zł. W związku z tym wpływ tzw. mechanizmu „suwaka” nie był tak widoczny – na rachunek ZUS z OFE wpłynęło w styczniu łącznie niespełna 0,6 mld zł.

Komentarz IGTE

– OFE optymistycznie zaczęły 2019 rok, wykorzystały pozytywną koniunkturę na światowym oraz lokalnym rynku i osiągnęły dobre rezultaty. W związku z wdrażaniem PPK i przeglądem emerytalnym ten rok będzie dobrą okazją do debaty na temat systemu emerytalnego i jego otoczenia. W tym kontekście warto będzie zastanowić się, jak stworzyć funduszom emerytalnym lepsze warunki do uzyskiwania dobrych i stabilnych stóp zwrotu oraz rozważyć jak OFE, w których jest ponad 160 mld złotych, mogą w najlepszy sposób przyczynić się do rozszerzania i dywersyfikacji zabezpieczenia emerytalnego i okołoemerytalnego Polaków – podsumowuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Źródło: zespół Analiz Online