Ranking funduszy inwestycyjnych – styczeń 2020. Na czele fundusze akcji tureckich

Ranking funduszy inwestycyjnych – styczeń 2020. Na czele fundusze akcji tureckich
Fot. stock.adobe.com/Julien Eichinger
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W pierwszym miesiącu 2020 roku klasę pokazały fundusze małych i średnich spółek oraz metali szlachetnych.
Najwyższy przeciętny wynik wypracowały w styczniu fundusze akcji tureckich, na drugim miejscu znalazły się fundusze metali szlachetnych #FunduszeInwestycyjne #inwestycje @analizy_pl

Rynki zaczęły rok 2020 dosyć nerwowo. Indeks VIX, przedstawiający zmienność na amerykańskim indeksie S&P500, wzrósł o 40%, zaś odzwierciedlający koniunkturę na światowych giełdach MSCI AC World spadł o 1,2%. Przez pierwsze tygodnie indeksy amerykańskich akcji wspinały się powyżej historycznych szczytów, lecz panika wywołana nowym zagrożeniem w postaci koronawirusa wywołała pod koniec stycznia korektę, która momentalnie pochłonęła tegoroczne wzrosty. Z kolei w Polsce mieliśmy do czynienia z dalszą przeceną indeksu WIG20, który spadł do poziomu ok. 2065 pkt (3,9%). Zdecydowanie lepiej radziły sobie polskie małe i średnie spółki. Indeks sWIG80 urósł w styczniu ponad 4,5%, a mWIG40 ponad +2,5%. Na rynku długu rentowność polskich obligacji skarbowych nieznacznie wzrosła do poziomu 2,16%, zaś amerykańskich doznała znacznego spadku o 40 punktów bazowych do poziomu 1,57%.

Wyniki funduszy inwestycyjnych w styczniu 2020 r.
Źródło: HRE Investments

Najwyższy przeciętny wynik wypracowały fundusze akcji tureckich

Najwyższy przeciętny wynik wypracowały w styczniu jednak fundusze akcji tureckich. Jest to grupa funduszy, która podlega największym wahaniom ze wszystkich. Nawet fundusze lewarowane często nie mogą uzyskać takiej zmienności, jaką osiągają fundusze akcji tureckich. Mimo osiągania wysokich wyników w krótkim terminie, w perspektywie 5 lat przynoszą one ponad 36% stratę.

Na drugim miejscu fundusze metali szlachetnych

Na drugim miejscu znalazły się znacznie stabilniejsze fundusze metali szlachetnych. Ta grupa w największej mierze obejmuje fundusze inwestujące na rynku złota, zarówno w instrumenty pochodne powiązane z jego ceną, jak i akcje firm wydobywczych, poszukujących czy transportujących i przechowujących kruszce. W styczniu grono funduszy metali szlachetnych powiększyło się do 8, dzięki pojawieniu się funduszu Generali Złota. Liderem grupy okazał się fundusz Superfund Goldfuture, który inwestuje w kontrakty terminowe, bazujące na cenach złota. W styczniu wartość jego jednostki wzrosła o 8,1%, a w perspektywie 12 miesięcy znajduje się on na drugim miejscu, zaraz po PKO Akcji Rynku Złota. Tym razem, to właśnie fundusz PKO znalazł się na dole grupowej tabeli z wynikiem -0,4%. Reszta funduszy w grupie metali szlachetnych odnotowała 3,5-4,5% wzrosty.

Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek zaczęły odnotowywać zauważalne wzrosty

Tak jak przewidywało wielu analityków oraz tak jak wskazała nasza strategia flowowa, fundusze akcji polskich małych i średnich spółek w końcu zaczęły odnotowywać zauważalne wzrosty. W styczniu średni wynik dla funduszy tej grupy wyniósł 3,6%, a wyniki poszczególnych strategii znalazły się w przedziale 0,9-9,4%. Żaden z nich nie osiągnął ujemnej stopy zwrotu. Najlepszym wynikiem może pochwalić się MetLife Akcji Małych Spółek. Jednak długoterminowo jego wynik znajduje się znacznie poniżej średniej w grupie. Dobry wynik osiągnęły także Skarbiec Małych i Średnich Spółek (6,9%), Esaliens Małych i Średnich Spółek (5,6%) oraz BNP Paribas Małych i Średnich Spółek (5,3%). Najniżej uplasowały się Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (0,9%) oraz PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (1,2%).

Czytaj także: Fundusze rynku kapitałowego: większe zainteresowanie tą formą długoterminowego oszczędzania >>>

Dużo gorszą kondycją wykazały się fundusze akcji zagranicznych. Najgorszą grupą w styczniu były fundusze akcji globalnych rynków wschodzących, które średnio straciły na wartości 4,1%. Mogło to być spowodowane poprzez zawirowania związane z epidemią koronawirusa, która wybuchła w Chinach. Chińskie spółki stanowią dużą część portfela funduszy inwestujących na rynkach wschodzących, a w ostatnich dniach stycznia panika inwestorów doprowadziła zarówno do znacznej przeceny akcji spółek kraju środka, jak i deprecjacji tamtejszej waluty. Najgorszym funduszem w tej grupie był AXA Akcji Rynków Wschodzących, który stracił na wartości 6,8%. Żaden fundusz w tej grupie nie osiągnął dodatniej stopy zwrotu.

Źródło: Analizy Online