Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski złożył rezygnację ze stanowiska

Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski złożył rezygnację ze stanowiska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski złożył rezygnację z pełnionej funkcji w związku z oskarżeniami wysuwanymi przez inwestora Leszka Czarneckiego, wynika z jego oświadczenia.

Marek Chrzanowski: oświadczam, że podjąłem kroki prawne w związku z fałszywymi oskarżeniami naruszającymi moje dobre imię i godzącymi w zaufanie publiczne dla kierowanego przeze mnie Urzędu.

„W związku z nieuczciwymi i bezpodstawnymi atakami oraz oskarżeniami wysuwanymi przez p. Leszka Czarneckiego, będącymi w sposób niebudzący wątpliwości prowokacją dokonaną przez układ pragnący zdyskredytować moją osobę jako przewodniczącego KNF w celu wywarcia nacisku na rzetelnie prowadzony w KNF proces restrukturyzacji jednego z banków, z odpowiedzialności za sprawne funkcjonowanie nadzoru nad rynkiem finansowym i konieczność wnikliwego wyjaśnienia sprawy dla dobra państwa, składam dymisję z pełnionej przeze mnie funkcji” – czytamy w oświadczeniu Marka Chrzanowskiego.

„Równocześnie oświadczam, że podjąłem kroki prawne w związku z fałszywymi oskarżeniami naruszającymi moje dobre imię i godzącymi w zaufanie publiczne dla kierowanego przeze mnie Urzędu” – czytamy także.

Dbałość o ochronę depozytów klientów oraz środków pieniężnych

W porannym oświadczeniu UKNF ws. publikacji „Gazety Wyborczej” podał, iż „odczytuje opisane w artykule działania p. Leszka Czarneckiego jako próbę wywierania wpływu na Komisję Nadzoru Finansowego poprzez szantaż, o czym świadczy brak niezwłocznego powiadomienia prokuratury przez p. Czarneckiego w marcu br., do czego był zobowiązany w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Przewodniczącego KNF”.

Wskazano, że informacje te pojawiają się w momencie, kiedy media donoszą o problemach związanych z procesem dystrybucji instrumentów finansowych spółki GetBack SA przez Idea Bank SA i potencjalnych działaniach KNF w tym zakresie.

Urząd podkreślił, że przewodniczący KNF, w ramach pełnienia swoich ustawowych obowiązków, do których należy dbałość o ochronę depozytów klientów oraz środków pieniężnych zgromadzonych w systemie finansowym, odbywa regularne spotkania z władzami podmiotów nadzorowanych. Przewodniczący spotykał się wielokrotnie z przewodniczącym rad nadzorczych Getin Noble Banku SA oraz Idea Banku SA p. Leszkiem Czarneckim oraz z zarządami tych banków.

Marek Chrzanowski negował kandydaturę Świtały

„Podczas tych spotkań odbył wiele dyskusji dotyczących potencjalnych możliwości właściwego zabezpieczenia przedmiotowych banków w obliczu planów ich restrukturyzacji i poprawy rentowności. W czasie tych spotkań został poinformowany o woli zatrudnienia byłego zastępcy przewodniczącego KNF p. Filipa Świtały w roli osoby odpowiedzialnej ze kwestie restrukturyzacji banków i funkcjonowania audytu.

„Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski w sposób zdecydowany, kilkukrotnie zanegował kandydaturę p. Świtały z oczywistych powodów związanych z potencjalnym konfliktem interesów w tym zakresie. Wobec zgłaszania tych propozycji oraz ze względu na dobro banków i bezpieczeństwo ich klientów, Przewodniczący KNF wskazał, jako jedną z możliwości, zatrudnienie p. Grzegorza Kowalczyka, posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Podczas spotkań nie były omawiane żadne konkretne kwoty dotyczące wynagrodzenia tej osoby. Przewodniczący KNF nie formułował także obietnic, które miałyby wiązać się z działaniami organu nadzoru wobec banków p. Czarneckiego nie pozostającymi w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz nieadekwatnymi do ich rzeczywistej sytuacji” – czytamy dalej.

Informacja zawarta w publikacji „Gazety Wyborczej” pochodząca od p. Leszka Czarneckiego dotycząca zaoferowania przez przewodniczącego KNF przychylności dla Getin Noble Banku w zamian za ok. 40 mln zł jest nieprawdziwa – propozycja taka nie padła podczas żadnego ze spotkań z p. Czarneckim, podkreślono w oświadczeniu UKNF.

Urząd wskazał także, że inne z opisanych w artykule wątków nie zgadzają się ze stanem faktycznym, m.in. rozmowy Leszka Czarneckiego z przewodniczącym KNF dotyczące zatrudnienia Filipa Świtały miały miejsce w późniejszym okresie, a nie jak wskazano latem 2017 r. Filip Świtała, były zastępca Przewodniczącego KNF nie został powołany we wrześniu 2018 r. na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów – chodzi o inną osobę o tym samym imieniu i nazwisku Przewodniczący KNF nie znajduje się obecnie „na zaplanowanym wypoczynku”, bierze udział w delegacji służbowej do Singapuru na międzynarodowy FinTech Festival.

„Komentarz p. Czarneckiego przytoczony w artykule dotyczący 'zarzutu o szantaż’ i odwołanie się przez niego do kontroli KNF z 2017 r., celowo nie zawiera odniesienia do bieżących działań nadzorczych KNF oraz Urzędu KNF prowadzonych względem Idea Banku, o szczegółach których UKNF nie może informować z uwagi na ustawową tajemnicę zawodową” – podsumowano.

Marek Chrzanowski został powołany na stanowisko przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w październiku 2016 r. Zastąpił na tym stanowisku Andrzeja Jakubiaka, którego kadencja wówczas wygasała.

Źródło: ISBnews