Przed posiedzeniem RPP, w marcu stopy procentowe już na poziomie 3 procent

Przed posiedzeniem RPP, w marcu stopy procentowe już na poziomie 3 procent
Fot. stock.adobe.com / nestonik
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najważniejszym wydarzeniem w tym tygodniu (3 - 9.01.) będzie zaplanowane na wtorek (4.01.) posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Oczekujemy, że RPP podniesie stopę procentową o 50pb do 2,25% ‒ komentarz ekonomistów Credit Agricole Bank Polska.

Wsparciem dla scenariusza zacieśnienia polityki pieniężnej są wypowiedzi niektórych członków RPP (Adama Glapińskiego, Eryka Łona, Cezarego Kochalskiego, Łukasza Hardta i Eugeniusza Gatnara), które wskazywały na konieczność dalszych, umiarkowanych podwyżek stóp procentowych.

Oczekujemy, że Rada podniesie stopy procentowe o 50pb w tym tygodniu, o 50pb w lutym i 25pb marcu, a tym samym stopa referencyjna osiągnie poziom 3,00%

Uważamy, że treść komunikatu po posiedzeniu będzie skonstruowana w taki sposób, aby nie osłabił on znacząco oczekiwań na dalsze podwyżki stóp, które zostaną uzależnione od perspektyw kształtowania się inflacji.

Czytaj także: Ludwik Kotecki, kandydat na członka RPP: inflacja może być dwucyfrowa, stopy procentowe będą dalej rosnąć

Mimo tego oczekujemy, że decyzja RPP będzie lekko negatywna dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji. Dostrzegamy jednocześnie ryzyko, że stopa referencyjna zostanie podniesiona w tym tygodniu o 75pb do 2,50% w odpowiedzi na scenariusz inflacyjny przedstawiony przez Adama Glapińskiego w ubiegłym tygodniu.

(Inflacja) w okresie grudzień‒luty będzie kształtowała się powyżej 8%, a tym samym będzie generowała ryzyko utrwalenia się dynamiki cen wyraźnie powyżej celu inflacyjnego w średnim okresie

Najnowsza prognoza NBP przewiduje, że średnioroczna inflacja w 2022 r. wyniesie 7,6% r/r wobec 5,8% prognozowanych w listopadowej projekcji NBP. Nowa prognoza banku centralnego uwzględnia wpływ Tarczy Antyinflacyjnej oraz obniżkę VAT na żywność do zera.

Czytaj także: Prezes NBP: szczyt inflacji przypadnie na czerwiec i wyniesie 8,3 proc.

Zgodnie z wypowiedzią prezesa NBP lokalne maksimum dla inflacji zostanie osiągnięte w czerwcu 2022 r. (8,3%), a następnie będzie ona się stopniowo obniżać do 6,2% w grudniu 2022 roku. O ile średnioroczny poziom inflacji w 2022 r. oczekiwany w prognozie NBP jest zbliżony do naszego scenariusza (7,4%, patrz poniżej), to jednak jej profil czasowy jest odmienny. Uważamy, że maksimum inflacji (8,9%) zostanie osiągnięte w styczniu br., a w grudniu 2022 roku dynamika cen osiągnie poziom 5,1%.

Zrewidowaliśmy jednocześnie nasz średnioterminowy scenariusz polityki pieniężnej. W naszym scenariuszu bazowym oczekujemy, że Rada podniesie stopy procentowe o 50pb w tym tygodniu, o 50pb w lutym i 25pb marcu, a tym samym stopa referencyjna osiągnie poziom 3,00%.

Głównym argumentem na rzecz dalszego zacieśniania polityki pieniężnej będzie inflacja, która zgodnie z naszym scenariuszem (patrz poniżej) w okresie grudzień‒luty będzie kształtowała się powyżej 8%, a tym samym będzie generowała ryzyko utrwalenia się dynamiki cen wyraźnie powyżej celu inflacyjnego w średnim okresie.

Maksimum inflacji (8,9%) zostanie osiągnięte w styczniu br., a w grudniu 2022 roku dynamika cen osiągnie poziom 5,1%

Oczekujemy, że marcowa projekcja NBP wskaże na silny spadek inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej do poziomu zbliżonego do 3,5% w II poł. 2023 r., co będzie dla RPP argumentem na rzecz mniejszej niż w poprzednich miesiącach podwyżki stóp procentowych i zakończenia cyklu zaostrzenia polityki pieniężnej.

Źródło: Credit Agricole Bank Polska

Jakub Borowski, Główny Ekonomista;

Krystian Jaworski, Starszy Ekonomista;

Jakub Olipra, Ekonomista.

MAKROmapa, Credit Agricole Bank Polska SA

Źródło: aleBank.pl