Projekt zmian ustawy o obligacjach przekazany do konsultacji

Projekt zmian ustawy o obligacjach przekazany do konsultacji
Fot. stock.adobe.com /Pio Si
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozpoczęto konsultacje projektu Ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw. Związek Przedsiębiorstw Finansowych przygotuje rekomendacje zmian w projekcie ‒ informują przedstawiciele Związku.

#MarcinCzugan: Nowa #ustawa będzie miała pozytywny wpływ na wzrost poziomu stabilności finansowej podmiotów #ObligacjeKapitałowe #KapitałZakładowy #Banki #Ubezpieczyciele #DomyMaklerskie @ZPF_PL @MF_GOV_PL

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji projekt z dnia 3 lipca 2020 r. ustawy o zmianie ustawy o obligacjach oraz niektórych innych ustaw.

Projektowane rozwiązania zmierzają przede wszystkim do zniesienia barier w odniesieniu do procesu emisji instrumentów kapitałowych.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych uczestniczy w konsultacjach jako przedstawiciel sektora finansowego i przygotuje uwagi, ewentualne postulaty w zakresie tego aktu prawnego.

Nowa kategoria obligacji – obligacje kapitałowe

Projektowana ustawa ma na celu określenie zasad emisji instrumentów kapitałowych kwalifikowanych do kapitału regulacyjnego banków i domów maklerskich lub środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, w tym emisji nowej kategorii obligacji kapitałowych przez te podmioty rynku finansowego, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Unii Europejskiej.

Nowy akt prawny przewiduje m.in. wprowadzenie nowej kategorii obligacji – obligacji kapitałowych, wyłącznie dla klientów profesjonalnych, których emitentem może być jedynie bank krajowy, dom maklerski, krajowy zakład ubezpieczeń oraz krajowy zakład reasekuracji.

Czytaj także: Ministerstwo Finansów przekaże z budżetu na rynek 30,9 mld zł do końca 2020 roku

Kapitał zakładowy a zamiana instrumentów kapitałowych na akcje

Na liście zmian znalazło się też wprowadzenie szczególnego trybu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w celu zamiany instrumentów kapitałowych na akcje, a także wprowadzenie regulacji dotyczącej zawierania umowy pożyczki podporządkowanej.

Ponadto projektowana ustawa zakłada wyłączenie bankowych papierów wartościowych z listy instrumentów kapitałowych, a także zakaz lokowania przez zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność w zakresie ubezpieczeń na życie środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w obligacje kapitałowe.

Projektowane prawo będzie nowelizować szereg aktów prawnych, w tym Ustawę o obligacjach, Prawo bankowe, Kodeks spółek handlowych, Prawo upadłościowe.

Czytaj także: Fundusze inwestycyjne: niemal wszystkie kategorie zakończyły czerwiec na plusie

Likwidacja barier w zakresie zwiększania bazy kapitałowej

‒ Proponowane rozwiązania zmierzają przede wszystkim do zniesienia ograniczeń w odniesieniu do procesu emisji instrumentów, które będą mogły być zaliczane do tzw. kapitału dodatkowego Tier I i Tier II oraz klasyfikowane do środków własnych jako pozycje tzw. podstawowych środków własnych kategorii 1, 2 i 3 – w przypadku podmiotów sektora ubezpieczeniowego.

W projekcie proponuje się również doprecyzowanie istniejących rozwiązań prawnych, a także określenie kręgu emitentów uprawnionych do emisji instrumentów, które mogą być zaliczane do ich funduszy własnych albo środków własnych.

Zmiany te pozwolą na likwidację dotychczasowych barier w zakresie zwiększania bazy kapitałowej i zaliczanie instrumentów kapitałowych jako dodatkowych składników i funduszy własnych lub środków własnych instytucji finansowych.

Będzie to miało pozytywny wpływ na wzrost poziomu stabilności finansowej podmiotów ‒ ocenia mec. Marcin Czugan, wiceprezes Zarządu ZPF.

Związek Przedsiębiorstw Finansowych prowadzi wewnętrzne konsultacje projektu do 28 lipca br.

Czytaj także: Sześć banków z mandatem na organizację emisji trzyletnich euroobligacji

Źródło: Związek Przedsiębiorstw Finansowych / ZPF