Projekt ustawy dotyczący rozwoju rynku finansowego wraca do sejmowej Komisji Finansów Publicznych

Projekt ustawy dotyczący rozwoju rynku finansowego wraca do sejmowej Komisji Finansów Publicznych
Fot. stock.adobe.com / SAK GFX
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Z powodu złożenia w Sejmie w II czytaniu przez klub PiS poprawek, projekt ustawy dotyczącej rozwoju rynku finansowego i ochrony inwestorów wraca do sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Projekt przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań oraz usprawnień obowiązujących regulacji prawnych w obszarze rynku finansowego.

Zakłada m.in. rozszerzenie i wzmocnienie kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego oraz nadanie jej dodatkowych uprawnień w zakresie nakładania kar pieniężnych na podmioty nadzorowane, a także poprawę funkcjonowania instytucji wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółek publicznych, w tym w szczególności zapewnienie pełniejszej ochrony akcjonariuszy mniejszościowych spółek publicznych, które są przedmiotem przejęcia.

Rozszerza też obowiązek informowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez bank o działaniach dotyczących planu naprawy. Zawiera regulacje dotyczące outsourcingu i podoutsourcingu bankowego, a także przepisy umożliwiające łączenia wszystkich funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | REGULACJE | Cyfrowy asystent prawny pomoże bankowi i jego klientom

Większa ochrona klientów

Projekt zakłada, że w zakresie ochrony klientów instytucji finansowych zostanie m.in. ograniczona możliwość:

„oferowania obligacji korporacyjnych wśród klientów detalicznych poza rynkiem regulowanym, alternatywnym systemem obrotu oraz platformami finansowania społecznościowego przez wprowadzenie minimalnej wartości nominalnej takich obligacji (min. 40 tys. euro lub równowartość tej kwoty wyrażona w walucie polskiej), a także wprowadzony zostanie obowiązek sprzedaży obligacji klientom detalicznym wyłącznie za pośrednictwem firm inwestycyjnych”.

Przewidziano też ograniczenie:

„wprowadzania praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych do obrotu wśród osób fizycznych będących inwestorami profesjonalnymi”.

Wprowadzony ma też być zakaz zaciągania przez takie spółki pożyczek od osób fizycznych, czy wykorzystania autorytetu i pozycji Komisji Nadzoru Finansowego w celu pozyskania klientów.

Czytaj także: Wydarzenia i Opinie | Europejski Kongres Finansowy | Takiej kulminacji ryzyka jeszcze nie doświadczaliśmy

Odporność i stabilność systemu finansowego

W zakresie wzmocnienia odporności i zwiększenia stabilności systemu finansowego projekt m.in.: umocowuje do szybkiego zastosowania żądania blokady rachunku:

„w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa związanego z wykorzystaniem informacji poufnej; zwalnia KNF z obowiązku zachowania tajemnicy informacji niezbędnych do podejmowania działań przeciwdziałających zagrożeniom w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych”.

Wprowadza też regulacje dotyczące outsourcingu i podoutsourcingu bankowego, mające usprawnić proces nadzorczy oraz zniwelować bariery rozwoju rynku finansowego.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Gospodarka | Banki są dla klientów

Źródło: PAP BIZNES