Prezes ZBP o Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej

Prezes ZBP o Strategicznej Szkole Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej
Tadeusz Białek
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Strategiczna szkoła polskiego sektora bankowości spółdzielczej to unikalny projekt Związku Banków Polskich, mówi dr Tadeusz Białek, prezes ZBP.

6 grudnia zakończyła się trzecia edycję projektu, który ma na celu wzmocnienie kompetencji pracowników sektora bankowości spółdzielczej. Jest to też okazja do dyskusji o strategicznych wyzwaniach dla banków spółdzielczych, o modelach biznesowych właściwych dla tego sektora.

Jednocześnie, jak zaznaczył prezes ZBP,  spotkanie w Żelechowie było okazją do rozmowy o tym z jakimi przesłaniami od sektora bankowego, w szczególności od banków spółdzielczych należy udać się na rozmowy z przedstawicielami nowego rządu, nowej koalicji rządzącej.

Źródło: BANK.pl