Prezes Skarbiec TFI: wizja ujemnych stóp procentowych zachęca do inwestowania w fundusze

Prezes Skarbiec TFI: wizja ujemnych stóp procentowych zachęca do inwestowania w fundusze
Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Fundusze inwestycyjne mogą w tym roku liczyć na dalsze znaczące napływy środków od obecnych i nowych klientów ze względu na możliwe w Polsce ujemne stopy procentowe oraz generalnie bardzo dobre stopy zwrotu uzyskane w ub.r. przez wiele towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI), ocenia w rozmowie z ISBnews prezes Skarbiec TFI Anna Milewska.

„Napływ środków do funduszy wyniósł prawie 4 mld zł w grudniu. W kolejnych miesiącach można się spodziewać pewnych fluktuacji, ponieważ wiele będzie zależało od dwóch czynników. Jeden czynnik został już chyba zrealizowany przez wypowiedź prezesa Narodowego Banku Polskiego, który powiedział, że dopuszcza ujemne stopy. Według mnie, odbiór społeczny tego stwierdzenia może być taki, że te stopy lada moment wejdą w życie. Drugim elementem są wyniki funduszy. Z analiz wynika, że większość funduszy w ub.r. odnotowała dobre stopy zwrotu, a Skarbiec TFI w wielu kategoriach był liderem” – powiedziała Milewska w rozmowie z ISBnews.

Środki będą napływać szczególnie do funduszy dłużnych

Według niej, środki będą napływać do funduszy, szczególnie do funduszy dłużnych, ale także do funduszy akcyjnych, które w wielu towarzystwach w ub.r. zanotowały bardzo dobre stopy zwrotu.

Trwająca już niemal rok pandemia przyspiesza decyzje zarówno osób, jak i firm do lokowania nadwyżek środków pieniężnych w sprawdzonych funduszach.

„Weszliśmy w bardzo dużą dynamikę zmian i nabywania wiedzy w zakresie również lokowania środków pieniężnych. W związku z tym coś, co w normalnym świecie mogłoby trwać nawet 2-3 lata, dziś mocno przyspiesza. Klienci oczekują bardzo wysokiej jakości obsługi i dostępności środków” – wskazała prezes.

Niskie stopy procentowe

Zwróciła uwagę, że niskie stopy procentowe – obniżone w ub.r. o 1,4 pkt proc. do 0,1% w przypadku głównej stopy referencyjnej – już spowodowały, że firmy, które mają nadwyżki finansowe, lokują je w fundusze.

„W mojej ocenie, lokują je głównie w tzw. 'bezpieczniejsze’ fundusze, czyli te, które mają w swoich portfelach obligacje. Ale firmom bardzo zależy na tym, żeby po przeniesieniu do funduszy ich środki były łatwo dostępne – aby zlecenie na odkup jednostek było realizowane praktycznie bezzwłocznie. Skarbiec wyszedł już dawno naprzeciw tym oczekiwaniom i np. w funduszu Skarbiec Konserwatywny stosuje zasadę, że jeśli zlecenie odkupu zostało złożone do godz. 12-ej, środki trafiają na konto klienta już następnego dnia” – powiedziała Milewska.

Dalsze podnoszenie jakości obsługi w TFI

Według niej, należy spodziewać się trendu dalszego podnoszenia jakości obsługi w TFI oraz skracania czasu realizacji zleceń odkupu, przynajmniej w odniesieniu do funduszy skoncentrowanych na instrumentach dłużnych.

Milewska spodziewa się, że banki pozostaną głównym narzędziem stosowanym do obsługi bieżących środków, zaś fundusze staną się alternatywą dla dłuższego lokowania środków.

Czytaj także: Komentarze po wystąpieniu prezesa NBP: niewielkie szanse obniżki stóp procentowych >>>

„Jeśli chodzi o osoby fizyczne, to dopóki banki nie zaczną pobierać opłat za przechowywanie środków pieniężnych, napływ do funduszy będzie rósł, ale nie w jakiejś bardzo dużej dynamice, ponieważ osoby, które trzymają oszczędności w bankach cenią pewność, że środki tam ulokowane na pewno nie będą niższe od kwot wpłacanych. Natomiast inwestycje w fundusze wiążą się z pewnym ryzykiem. Mimo tego, pewna grupa osób, która ma oszczędności i która nie godzi się na to, że oszczędności na rachunkach bankowych tracą na wartości, będzie przenosić swoje środki do funduszy. A jeśli będzie zadowolona, to w tych funduszach już zostanie. Dzięki temu rośnie edukacja na temat tego, czym są fundusze inwestycyjne, że są one silnie nadzorowane przez KNF, że podlegają takim samym regulacjom, jak w innych krajach UE” – podsumowała prezes.

Prezes NBP dopuszcza możliwość zastosowania w Polsce ujemnych stóp procentowych

W ub. tygodniu prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński dopuścił możliwość zastosowania w Polsce ujemnych stóp procentowych, choć podkreślał, że bank zakłada, iż takie decyzje nie będą potrzebne.

Także w ub. tygodniu Skarbiec TFI informowało, że spośród wszystkich funduszy otwartych (FIO) i specjalistycznych funduszy otwartych (SFIO) zarządzanych przez Towarzystwo 13 subfunduszy wypracowało w 2020 r. najlepsze wyniki inwestycyjne w swoich grupach. Zdecydowanymi liderami okazały się Skarbiec Spółek Wzrostowych, który osiągnął ponad 122-proc. stopę zwrotu oraz Skarbiec Małych i Średnich Spółek, który powiększył wartość swoich portfeli o niemal 54%.

Czytaj także: Adam Glapiński: ostatnie interwencje walutowe nieporównywalne z żadnymi wcześniejszymi, NBP gotowy na kolejne >>>

Skarbiec Holding jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest jedynym akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

Źródło: Tomasz Oljasz, ISBnews