Prezes NBP podczas Forum Bankowego o wojnie w Ukrainie i inflacji

Prezes NBP podczas Forum Bankowego o wojnie w Ukrainie i inflacji
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prof. Adam Glapiński, prezes NBP w swoim wystąpieniu otwierającym Forum Bankowe 2022 skoncentrował się na dwóch tematach: wojnie w Ukrainie i jej wpływie na polską gospodarkę oraz na szybko rosnącej inflacji.

Mówiąc o obecnej sytuacji związanej z w wojną w Ukrainie prezes Adam Glapiński stwierdził: „W jeden dzień mogą zmienić się główne ryzyka i priorytety naszego działania”.

Zwrócił uwagę na reakcję rynków finansowych. Mówił o osłabieniu walut w regionie Europy Środkowej i o szybkich wzrostach cen surowców rolnych, ale przede wszystkim energetycznych. Te zjawiska nie są obojętne dla inflacji w Polsce i w innych krajach.

Jednoznacznie stwierdził, że agresja Rosji na Ukrainę będzie dodatkowo podbijała inflację w naszym kraju.

Prezes NBP wymienił kilka przyczyn inflacji w Polsce i w pozostałych państwach świata.

Mówiąc o naszym kraju stwierdził, że inflacja jest także ceną jaką płacimy za niewielkie straty gospodarcze, jakie ponieśliśmy w kryzysie pandemicznym oraz za trwające dynamiczne ożywienie aktywności gospodarczej w Polsce.

„Dzięki odpowiedniej polityce gospodarczej, w tym szybkiej i zdecydowanej reakcji NBP udało się nam skutecznie złagodzić spadek aktywności i uchronić pracowników przed masowymi zwolnieniami i widmem wysokiego bezrobocia.” – powiedział prof. Adam Glapiński i dodał:

„Dzięki temu gospodarka jest odporna na kolejny szok, z którym będziemy musieli się zmierzyć.”

Czytaj także: Jak wojna w Ukrainie wpłynie na polską gospodarkę? Forum Bankowe 2022

Sytuacja kredytobiorców

Prezes NBP odniósł się do wpływu wysokich stop procentowych na sytuację kredytobiorców. Zwrócił uwagę na szczególne położenie osób posiadających kredyty mieszkaniowe ze zmienna stopą procentową.

Stwierdził jednak, że dobre praktyki zalecane przez KNF i stosowane przez banki przy udzielaniu kredytów powinny zapewnić odpowiednią odporność kredytobiorców na wzrost stop procentowych.

Jego zdaniem obecna sytuacja nie powinna skutkować istotnym wzrostem ryzyka kredytowego.

Stanowczo nie zgadza się z pomysłem zamrożenia stóp procentowych. W jego opinii dotychczasowe rozwiązanie zapewniające wsparcie kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej są wystarczające.

Czytaj także: Wiceprezes PKO BP na Forum Bankowym: rośnie zainteresowanie klientów zamianą oprocentowania kredytu na stałe

Solidarni z Ukrainą

W końcowej części swojego wystąpienia prof. Adam Glapiński powiedział:

„Solidaryzyjemy się w pełni z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy, pomagamy im w zakresie naszego mandatu i naszych możliwości. Między innymi bez wahania wsparliśmy naszych sąsiadów udostępniając bankowi centralnemu Ukrainy swapa walutowego do równowartości 4 mld złotych.

Wychodzimy z założenia, że każda z instytucji ma w tych trudnych warunkach swoje zadanie do wykonania i powinna je realizować. Banki również mogą wspierać społeczeństwo ukraińskie w zakresie swoich możliwości. Solidarność z Ukrainą jest teraz naszą wspólną powinnością.”

Źródło: aleBank.pl