Prezes NBP: nie można akceptować kwestionowania umów kredytowych opartych o WIBOR

Prezes NBP: nie można akceptować kwestionowania umów kredytowych opartych o WIBOR
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Niepewność środowiska geopolitycznego i ekonomicznego stanowi wyzwanie również dla banków i całego systemu finansowego. Stabilność i odporność banków ma w tych warunkach szczególny wymiar i znaczenie. Chodzi o to, aby sektor bankowy nie stał się dodatkowym źródłem ryzyka, a raczej pomagał w przezwyciężaniu trudności makroekonomicznych - mówił prof. Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego w czasie dorocznego Wigilijnego spotkania przedstawicieli środowiska bankowego w Klubie Bankowca ZBP.

W swoim wystąpieniu prezes NBP poruszył zarówno zagadnienia ogólnogospodarcze, jak również dotyczące bezpośrednio sektora bankowego.

Akcja kredytowa

Zwrócił uwagę na zagrożenia związane z ograniczaniem akcji kredytowej.

Mówił, że kapitały banków pozostają wciąż wysokie, ale dotychczasowe nadwyżki ponad wymogi regulacyjne powoli się wyczerpują. Stanowi to istotne wyzwanie na przyszłość, przede wszystkim z punktu widzenia perspektyw rozwijania akcji kredytowej.

Jego zdaniem spadek popytu na kredyt jest naturalną reakcją na obecne uwarunkowania makroekonomiczne. Jest to bardzo widoczne w przypadku kredytów mieszkaniowych.

„Jednak ewentualne nadmiarowe racjonowanie kredytu przez banki, wynikające z ograniczeń po stronie kapitałów, byłoby wysoce niepożądane. Pogłębiłoby ono spowolnienie akcji kredytowej w skali wyższej niż byłoby to właściwe z punktu widzenia schładzania popytu w gospodarce” – mówił prof. Adam Glapiński.  

Czytaj także: Szef KNF o kredytach frankowych: banki powinny angażować się w rozwiązania ugodowe

Kredyty walutowe, wakacje kredytowe i MREL

W kwestii kredytów walutowych pozytywnie ocenił obecną proaktywną postawę banków, przejawiającą się w oferowaniu różnego rodzaju ugód z klientami banków.

W tym miejscu stwierdził, że rezerwy banków zawiązane na ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych są po części dziedzictwem błędów popełnionych przez banki przed kilkunastu laty. Wydaje się jednak, że cena za te błędy jest nieproporcjonalnie wysoka.

Jak zauważył kolejnym niespodziewanym i niezależnym od banków źródłem kosztów stały się w tym roku wakacje kredytowe. Ustawowo objęto nimi niemal wszystkich złotowych kredytobiorców mieszkaniowych. Tymczasem NBP zwracał uwagę, że ta pomoc powinna być skierowana tylko do potrzebujących.

Kolejnym wyzwaniem dla banków na najbliższą przyszłość jest konieczność spełnienia w całości wymogów MREL od końca 2023 roku. Sektor bankowy musi na ten cel zgromadzić w sumie niemal 100 miliardów złotych w formie kapitału lub w formie odpowiednich instrumentów dłużnych. Wymóg obowiązuje już w 50 procentach, ale na przestrzeni zaledwie jednego roku konieczne będzie spełnienie pozostałych 50%.

Czytaj także: KNF: metoda opracowywania WIBOR spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR >>>

Niepodważalny WIBOR

Prezes NBP na zakończenie wystąpienia mocno zaznaczył swoje stanowisko w sprawie podważania umów kredytowych opartych o stawkę referencyjną WIBOR.

„Za szczególnie niepokojące uznaję próby podważenia do tej pory niekwestionowanych umów kredytowych opartych o stawkę WIBOR. Dzieje się to zarówno w dyskursie publicznym, jak i co istotniejsze – w drodze sądowej. Chciałbym w tym miejscu wyraźnie stwierdzić, iż niepodważalny jest fakt, że WIBOR jest w pełni zgodny z przepisami krajowymi i przepisami Unii Europejskiej. Został usankcjonowany przez Komisję Nadzoru Finansowego” – mówił prof. Adam Glapiński.

I dalej stwierdził: „Nie możemy akceptować sytuacji, gdy uczestnicy rynku kwestionują zapisy umowne tylko dlatego, że kształtowanie się rynkowych parametrów stosowanych w tych umowach, na przykład wysokość stóp procentowych czy poziom kursów walutowych – przestaje im odpowiadać. Tworzy to pokusę nadużycia i prowadzi do podejmowania nadmiernego ryzyka i złej alokacji kapitału ze szkodą dla całej gospodarki.”

Podsumowując swoje wystąpienie Prezes Narodowego Banku Polskiego zapewnił bankowców, że bank centralny będzie dążył do rozważnego i stopniowego sprowadzenia inflacji do celu inflacyjnego NBP. Dzięki temu – jak zauważył – stabilizować się będzie środowisko makroekonomiczne, w jakim funkcjonują banki.

Wkrótce na stronach BANK.pl kolejne relacje z tegorocznego spotkania Wigilijnego środowiska bankowego w Klubie Bankowca.

Źródło: BANK.pl