Prezes NBP: gotówka jednym z filarów wolności obywateli

Prezes NBP: gotówka jednym z filarów wolności obywateli
Adam Glapiński. Prezes Narodowego Banku Polskiego. Źródło: NBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Prezes NBP, Adam Glapiński ogłosił podczas Kongresu Obsługi Gotówki rozpoczęcie prac pod kierownictwem banku centralnego nad Narodową Strategią Bezpieczeństwa Gotówki.

W swoim wystąpieniu Adam Glapiński prezes Narodowego Banku Polskiego podkreślił związek gotówki z wolnością obywatelską. Stwierdził wręcz: „Gotówka jest i  będzie jednym z filarów utrzymania wolności obywatelskiej w zglobalizowanym świecie”.

Jak zauważył NBP stoi na straży bezpieczeństwa, stabilności i wiarygodności pieniądza i broni gotówki przed intencjonalnym, często na siłę wprowadzanym obrotem bezgotówkowym.

W jego opinii dostępność gotówki jest fundamentem sprawnego funkcjonowania naszego państwa.

NBP obrońcą gotówki

Dodał, że pandemia pokazała, że nowoczesne społeczeństwo w sytuacji kryzysu upatruje w gotówce, instrumencie emitowanym i gwarantowanym przez bank centralny swojej bezpiecznej przystani.

Gotówki wystarczy na realizację wszystkich wypłat klientów.

Prezes NBP powiedział, że od marca tego roku wartość pieniądza gotówkowego w gospodarce wzrosła o 80 mld złotych, czyli o 1/3, i  osiągnęła poziom  320 mld złotych.

-Podczas pandemii wysoki poziom wypłat klientów był testem dla systemu płatniczego w Polsce. Dzisiaj można powiedzieć, ze obrót gotówkowy w Polsce zdał egzamin. Jest to powód do dumy dla NBP i całego sektora obsługi gotówki – mówił prezes Adam Glapiński.

Jednocześnie zapewnił, że gotówki wystarczy na realizację wszystkich wypłat klientów.

Czytaj także: Gotówka zdała egzamin w trudnych czasach

Stwierdził, że NBP jako emitent narodowej waluty zawsze będzie obrońcą gotówki, ponieważ w trudnych sytuacjach zapewnia ona bezpieczne i niezakłócone funkcjonowanie gospodarki pozbawione zewnętrznych wpływów i ryzyka przerwania realizacji zobowiązań.

Płatności gotówkowych mają być możliwe zawsze i wszędzie

-Gotówka w czasach pandemii przestała być tylko instrumentem płatniczym. Stała się istotnym elementem stabilizacji infrastruktury całego państwa. W związku z tym nie może być widziana tylko przez pryzmat kosztów i zysków – zauważył prezes NBP.

Stwierdził, że banki ograniczają obsługę gotówki w swoich oddziałach i zmniejszają liczbę bankomatów.

Wszystkie instrumenty płatnicze mają być traktowane równo, a ich wybór ma być wyłącznym prawem obywateli

Przypomniał, że w ostatnim półroczu ubyło 500 bankomatów. Zdarza się, że w bankomatach mimo wielokrotnych apeli banku centralnego nie oferuje pełnej struktury nominałowej banknotów.

-Nadal szereg banków nie umożliwia wypłat w wysokich nominałach, to jest banknotów o nominałach 200 i 500 złotych. To powinno się zmienić – stwierdził prezes NBP, i dodał:

-Jednocześnie dodatkowo operatorzy wprowadzają ograniczenia dotyczące wysokości wypłat z bankomatów.

NBP ponowi swój postulat wprowadzenia stosowanego zapisu w ustawie o usługach płatniczych, który wzmocni prawa konsumentów tak aby mieli możliwość dokonywania płatności gotówkowych zawsze i wszędzie.

Wszystkie instrumenty płatnicze mają być traktowane równo, a ich wybór ma być wyłącznym prawem obywateli – stwierdził.

Plusy bycia poza strefą euro

W swoim wystąpieniu prezes Adam Glapiński odniósł się do działań podjętych przez bank centralny w celu graniczenia szoku gospodarczego spowodowanego pandemią.

Mówiąc o łagodzeniu polityki pieniężnej i innych działaniach NBP stwierdził, że obecna reakcja polskiego banku centralnego nie byłaby możliwa gdyby nasz kraj znajdował się w strefie euro.

NBP prowadzi niezależną politykę pieniężną dostosowaną do polskich uwarunkowań

W jego opinii gdyby Polska znajdowała się w strefie euro to polityka pieniężna w naszym kraju byłaby kształtowana przez Europejski Bank Centralny i decyzje podejmowane byłaby na podstawie sytuacji w największych krajach strefy euro. W efekcie reakcja nie byłaby dostosowana do krajowych procesów makroekonomicznych.

Z tego powodu ważne jest, że mamy własnego złotego, a NBP prowadzi niezależną politykę pieniężną dostosowaną do polskich uwarunkowań – mówił prof. Adam Glapiński.

Przytoczył szacunki analityków NBP, według których dokonane w Polsce poluzowanie polityki pieniężnej zwiększy nasze PKB o 1,4 pkt procentowego łącznie  w tym i w przyszłym roku.

Zapis wystąpienia Prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego na Kongresie Obsługi Gotówki 2020 dostępny jest na kanale YouTube NBP.

Źródło: aleBank.pl