Prezes mBanku: zakładamy zysk w 2023 roku

Prezes mBanku: zakładamy zysk w 2023 roku
Cezary Stypułkowski Fot. mBank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
mBank zakłada osiągnięcie zysku w 2023 roku - poinformował prezes mBanku Cezary Stypułkowski.

„Zakładamy zysk w 2023 roku” – powiedział Cezary Stypułkowski.

W 2022 roku strata grupy mBanku wyniosła 702,7 mln zł. Wpływ na wyniki mBanku w 2022 roku miały koszty prawne z tytułu portfela CHF w wysokości 3,1 mld zł.

Łączne koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi ujęte w 2022 roku wyniosły 3,11 mld zł, podczas gdy w 2021 roku było to 2,76 mld zł.

Czytaj także: mBank: 834,52 mln zł zysku netto, stabilne dochody

mBank podtrzymuje cel kosztów ryzyka na poziomie 90-100 pb.

Marek Lusztyn

„Założenie kosztu ryzyka na poziomie 90-100 pb. cały czas wydaje nam się racjonalne, biorąc pod uwagę dość trudny rok dla gospodarki Polski” – powiedział wiceprezes mBanku Marek Lusztyn.

„Jesteśmy z jakości aktywów zadowoleni, jest ona dobra” – dodał.

Koszt ryzyka kredytowego w IV kwartale był na poziomie 61 punktów bazowych, a za cały 2022 rok wynosi 68 pb.

„W tych warunkach 68 pb. jawi się jako niski poziom” – powiedział prezes mBanku Cezary Stypułkowski.

Kolejne transakcje sekurytyzacyjne

„Planujemy dalsze transakcje sekurytyzacji” – powiedział Marek Lusztyn.

W 2022 roku mBank przeprowadził dwie transakcje sekurytyzacji na portfelach o łącznej wartości 12,6 mld zł, poprawiające TCR dla grupy mBanku o 0,9 p.p. na koniec roku.

mBank obserwuje duże zainteresowanie klientów ugodami ws. kredytów CHF

„Widzimy bardzo duże zainteresowanie jeśli chodzi o ugody. (…) widzimy bardzo dużą liczbę klientów, którzy są z nami w kończących się już negocjacjach, są blisko zawarcia ugód” – powiedział Marek Lusztyn.

Prezes mBanku Cezary Stypułkowski podał, że łącza liczba ugód zawartych przez mBank ze swoimi klientami w sprawie kredytów hipotecznych w CHF wynosi ponad 3200.

Program ugód został rozpoczęty w IV kwartale 2022 roku. Bank podał, że dotarcie z ofertą do wszystkich aktywnych klientów planowane jest do końca II kwartału 2023 roku.

Łączne koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi ujęte w 2022 roku wyniosły 3,11 mld zł, podczas gdy w 2021 roku było to 2,76 mld zł.

W zaktualizowanej metodologii kalkulacji rezerw bank zakłada, że duży odsetek spraw zakończy się nieważnością umowy kredytowej. mBank podał, że obecne rezerwy prawne uwzględniają również wyższe koszty ugód.

mBank założył prawdopodobieństwo akceptacji ugód w sprawie kredytów frankowych całego portfela aktywnego na poziomie 32 proc., podczas gdy pod koniec 2021 roku zakładał poziom 34 proc.

Rozstrzygnięcie TSUE

Niekorzystny dla sektora bankowego wyrok TSUE w sprawie kredytów CHF wywoła konieczność zawiązania przez mBank dodatkowych rezerw, co może spowodować obniżkę wymogów kapitałowych banku do poziomów poniżej regulacyjnych – poinformował prezes mBanku Cezary Stypułkowski.

„Gdyby okoliczności były niesprzyjające to oczywiście będziemy musieli tworzyć dodatkowe rezerwy, one mogą zepchnąć bank na poziom poniżej wymogów regulacyjnych kapitałowych. Z tym się musimy liczyć” – powiedział Cezary Stypułkowski.

Źródło: PAP BIZNES