Prezes Alior Banku o wydłużeniu ostatecznego terminu wprowadzenia wskaźnika referencyjnego, który zastąpi WIBOR

Prezes Alior Banku o wydłużeniu ostatecznego terminu wprowadzenia wskaźnika referencyjnego, który zastąpi WIBOR
Grzegorz Olszewski. Źródło: Alior Bank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas konferencji prasowej Grzegorz Olszewski, prezes Alior Banku odpowiadając na nasze pytanie pozytywnie ocenił ogłoszoną w środę 25 października '23 decyzję Narodowej Grupy Roboczej o przesunięciu terminu konwersji WIBOR na nowy wskaźnik na koniec 2027 roku.

Grzegorz Olszewski przypomniał swoje poprzednie wypowiedzi na temat wskaźników referencyjnych. W jego opinii wydłużenie terminu konwersji wskaźników referencyjnych jest wskazane z dwóch powodów.

Pierwszym jest powód ekonomiczny. Jak podkreślił, aby ta zamiana była neutralna ekonomicznie, to powinna być przeprowadzona w dłuższym procesie, tak żeby była dostosowana zarówno do ogólnych warunków rynkowych, i także po to, aby banki miały czas na dostosowanie swojej oferty produktowej do zachodzącej zmiany.

Sprawą najważniejszą – w jego opinii – jest spokojna zmiana obecnego portfela produktów bankowych na nowy wskaźnik.

Jego zdaniem z tego punktu widzenia dobrze, że termin konwersji został wydłużony. Dzięki temu zmiana wskaźników będzie przebiegała płynnie i w dłuższym okresie będzie lepiej dostosowana do zmieniających się warunków.

Czytaj także: Czym jest spread korygujący oraz czy WIBOR i WIRON mogą funkcjonować równolegle?>>>

Wiedza klientów i stabilność rynku finansowego

„Drugi powód, o którym mówiłem, i który jest bardzo istotny z punktu widzenia klienta, jak i również instytucji to proces edukacyjny. Dokonanie szybko takiej zmiany mogłoby spowodować w przyszłości niezadowolenie po stronie klientów, ponieważ nowy wskaźnik będzie zachowywać się trochę inaczej niż WIBOR” – powiedział prezes Alior Banku.

Jak stwierdził – to dobrze, że instytucje finansowe będą miały więcej czasu na to, żeby wdrażać kolejne produkty i wyedukować klientów na temat tego w jaki sposób będzie się zachowywał nowy wskaźnik w przyszłości, jakie będą różnice w odniesieniu do WIBOR-u.

„Jest to istotne dla stabilności sektora finansowego w Polsce, stąd też w pełni podpisuję się pod decyzją Narodowej Grupy Roboczej” – powiedział Grzegorz Olszewski.

Czytaj także: Forum Bankowe: co jest kluczowe w reformie wskaźników WIBOR-WIRON?>>>

Nowy wskaźnik – oferta dla klientów indywidualnych

Jak poinformował nas Alior Bank – aktualnie w Banku trwają prace przygotowawcze nad udostępnieniem klientom indywidualnym oferty produktów opartych o wskaźnik WIRON.

„W tej kwestii będziemy poruszać się zgodnie z harmonogramem Mapy Drogowej, przygotowanym przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych.
Od 1.10.2023 r. wprowadziliśmy do oferty Alior Banku dla klientów biznesowych wskaźnik referencyjny WIRON.”

Czytaj także: Czy WIRON może być wyższy niż WIBOR, i co z tego wynika?>>>

Źródło: BANK.pl