Czym jest spread korygujący oraz czy WIBOR i WIRON mogą funkcjonować równolegle?

Czym jest spread korygujący oraz czy WIBOR i WIRON mogą funkcjonować równolegle?
Fot. stock.adobe.com / Kamil
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Reformie wskaźników referencyjnych w Polsce było poświęcone webinarium firmy doradczej Deloitte, które odbyło się 3 kwietnia. Przedstawiamy krótkie fragmenty omówienia tego webinarium, które jest dostępne na stronach bankiwpolsce.pl

O spreadzie korygującym mówił m.in. dr Ernest Pytlarczyk, Główny Ekonomista Banku Pekao S.A.

„Chodzi o zapewnienie, żeby po zmianie wskaźnika referencyjnego biorąc pod uwagę obie strony relacji na przykład bank, klient lub partner biznesowy, nikt na tej zmianie ani nie zarobił, ani nie stracił ponad dotychczasową wycenę jego pozycji. Spread korygujący ma być wyliczony raz i mieć stałą wartość.”

Zwracamy uwagę, że spread korygujący jest elementem zapewniającym ekwiwalentność ekonomiczną dla umów, które już są zawarte i znajdują się w portfelu historycznym

Zamiana wskaźników referencyjnych dotyczy wszystkich umów i instrumentów finansowych, w których występował WIBOR

W kwestii czy zastąpienie dotychczasowego wskaźnika może nastąpić bez udziału, bez zgody stron umowy – wypowiedział się mecenas Grzegorz Namiotkiewicz, Partner w kancelarii Clifford Chance.

„Unia Europejska, ustawodawca Polski, dokonują pewnej ingerencji państwa w stosunki cywilnoprawne. Czyli umowy mają być zmieniane poprzez rozporządzenie ministra finansów. Jest istotnym pytanie, jakie instrumenty finansowe, lub jakie umowy będą dotknięte tymi zmianami? BMR dotyczył po pierwsze instrumentów oraz umów finansowych przy czym umowy te były określone jako umowy o kredyt hipoteczny i kredyt konsumencki, czyli na przykład BMR nie dotyczył umów kredytowych z przedsiębiorcami. Po zmianie w lutym 2021 r. został dodany rozdział 4a, który rozszerzył stosowanie tych przepisów w stosunku do wszystkich umów i instrumentów finansowych.

WIRON może występować równolegle z WIBOREM?

Na pytanie czy jest taka możliwość, że wskaźniki WIRON i WIBOR będą występowały na rynku jednocześnie? Ernest Pytlarczyk stwierdził:

„Obecnie mamy taką sytuację, w której wskaźniki występują równolegle i widzimy, że jest na razie dobrowolność stosowania WIRON-u. Na koniec 2024 r. jest deklarowany koniec możliwości stosowania WIBOR-u. Okres tranzycji to okres, kiedy mamy równolegle dwa wskaźniki oraz są już wyznaczone spready korygujące i wiemy, jak przechodzić z jednego wskaźnika na drugi.”

Więcej informacji na stronach bankiwpolsce.pl

Źródło: BANK.pl