Prawo bankowe: rząd przygotowuje projekt dotyczący zwrotu opłat kredytobiorcom za brak wpisu hipoteki do księgi wieczystej

Prawo bankowe: rząd przygotowuje projekt dotyczący zwrotu opłat kredytobiorcom za brak wpisu hipoteki do księgi wieczystej
Fot. stock.adobe.com/Freedomz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd w II kw. chce przyjąć projekt ustawy, która w ostatecznym rozrachunku zwolni kredytobiorcę z dodatkowych opłat na rzecz banku w okresie oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej - podano w wykazie prac rządu.

„Projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439, z późn. zm.), zakłada to, aby w przypadku naliczenia przez bank dodatkowych opłat lub prowizji związanych z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej ustanawianej na rzecz tego banku hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu udzielonego konsumentowi, pobrane z tego tytułu opłaty lub prowizje, po dokonaniu wpisu hipoteki, podlegały zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę” – napisano.

Konsument nie będzie ponosił ryzyka związanego z okolicznościami od niego niezależnymi

„W wyniku projektowanej regulacji, konsument nie będzie ponosił ryzyka związanego z okolicznościami od niego niezależnymi, a także za ryzyko, które się nie spełniło. W sytuacji, kiedy sąd dokona wpisu do księgi wieczystej, a bank otrzyma zabezpieczenie udzielonego kredytu, kredytobiorca otrzyma zwrot opłaty (rozliczenie poniesionych przez klienta opłat z tytułu zwiększonych na czas oczekiwania na wpis kosztów)” – dodano.

Organem odpowiedzialny za opracowanie projektu jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał 2022 r. 

Źródło: PAP BIZNES