PPK: jakie korzyści dla uczestników programu?

PPK: jakie korzyści dla uczestników programu?
Fot. stock.adobe.com/designer491
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W tym roku obowiązek wprowadzenia PPK obejmuje tylko największe firmy zatrudniające ponad 250 osób. Jednak do 2021 r. stanie się obligatoryjny dla wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, niezależnie od ich wielkości. Warto zdawać sobie sprawę ze wszystkich korzyści, jakie w przypadku pracownika wiążą się z uczestnictwem w PPK. Co ciekawe, nie trzeba czekać do emerytury, by część z nich bezpośrednio odczuć.

Do 2021 r. program #PPK stanie się obligatoryjny dla wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, niezależnie od ich wielkości #emerytury

– PPK to program skierowany bezpośrednio do ogółu zatrudnionych w Polsce, ale z racji rozbudowanych możliwości w zakresie dziedziczenia odkładanych środków pozytywne efekty oszczędzania kapitału w programie mogą dotyczyć znacznie większej grupy osób, w tym przede wszystkim rodzin pracowników. Wiele osób wciąż żyje sprawą OFE, natomiast PPK znacząco różni się od OFE, a bliżej mu do Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE). Podejmując decyzje dotyczące udziału w PPK warto szczegółowo znać zarówno te różnice, jak i wszystkie możliwości związane z naszą obecnością w programie. Zwłaszcza, że uczestnik PPK może realnie wpłynąć na jego kształt i nie jest skazany na bierną obserwację tego, co dzieje się z jego oszczędnościami – uważa Robert Juszczak z Esaliens TFI SA.

Czytaj także: Dzięki PPK emerytura nawet czterokrotnie wyższa niż przy oszczędzaniu w gotówce?

Najważniejsze korzyści związane z obecnością w programie

 Oszczędności w PPK to prywatne i dodatkowe środki, niezależne od systemu ubezpieczeń społecznych.

W każdej chwili można zrezygnować z PPK i wycofać zaoszczędzoną kwotę.

 Zgromadzone środki podlegają dziedziczeniu i nie będą obciążone podatkiem od spadków i darowizn.

W przypadku śmierci uczestnika PPK, zgromadzone przez niego środki nie przepadają, gdyż podlegają dziedziczeniu. Dodatkowo, uczestnik PPK może konkretnie wskazać osoby uprawnione do dziedziczenia środków, w tym również osoby niespokrewnione, które w innych warunkach nie mogłyby się znaleźć w gronie spadkobierców. Warto zaznaczyć, że dziedziczenie środków z PPK nie wiąże się z koniecznością odprowadzania podatku od spadków i darowizn.

Czytaj także: PPK: przed firmami średniej wielkości ważna decyzja. Jak wybrać najlepszy z 20 funduszy inwestycyjnych?

Składka na PPK pochodzi z trzech źródeł.

Na środki oszczędzane w ramach PPK składa się nie tylko pracownik. Poza jego wkładem w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, część wpłat pochodzi od pracodawcy (wpłata podstawowa w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto), część zaś jest gwarantowana z corocznych dopłat ze środków z Funduszu Pracy (wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz coroczne zasilenia konta pracownika kwotą 240 zł). Zatem zgromadzone oszczędności pochodzą z trzech źródeł i nie są wyłącznie finansowane przez pracownika, mimo że ostatecznie uzyskują status jego prywatnych oszczędności.

Dobrowolność PPK – w każdej chwili można dołączyć i zrezygnować.

Uczestnictwo w PPK zależy bezpośrednio od pracownika – nawet w przypadku, gdy raz zrezygnował z programu, może do niego ponownie dołączyć. Może również w każdej chwili wypisać się z programu składając jedną, pisemną deklarację.

Pracownik ma wpływ na kształt PPK.

Uczestnik PPK może realnie wpłynąć na kształt programu i nie jest skazany na bierną obserwację tego co dzieje się z jego oszczędnościami. Swoimi decyzjami może wpłynąć m.in. na strategię inwestycyjną i na to co się stanie ze zgromadzonymi środkami w przypadku jego śmierci.

Możliwość wcześniejszej wypłaty środków.

Do 25% środków zgromadzonych w ramach PPK może być wypłacone wcześniej w przypadku choroby własnej, współmałżonka lub dziecka. Wypłata nie wiąże się koniecznością zwrotu i nie jest obciążana podatkiem od dochodów kapitałowych.

Uczestnik PPK (do 45 roku życia) może również wypłacić do 100% zgromadzonych środków z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania. Jeśli taka wypłata zostanie zwrócona w ciągu 15 lat, również nie zostanie obciążona podatkiem od dochodów kapitałowych.

Oczywiście w każdej chwili można wypłacić środki z PPK na inny dowolny cel, ale wtedy należy liczyć się z potrąceniami ze zgromadzonych środków.

Obniżona składka dla najniżej zarabiających. 

Ustawodawca przewidział preferencyjną stawkę składki dla najniżej zarabiających. Jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia, może on zadeklarować niższą wpłatę podstawową. Składka może być w takim przypadku znacznie obniżona, lecz nie może być niższa niż 0,5% wynagrodzenia brutto. Biorąc pod uwagę wysokość zarobków i konstrukcję PPK, osoby najniżej zarabiające otrzymują proporcjonalnie najwyższe dopłaty z budżetu państwa.

Najmłodsi pracownicy z dodatkowym bonusem.

Od 1 sierpnia br. pracownicy, którzy nie ukończyli 26. roku życia, są zwolnieni z podatku PIT. W przypadku najmłodszych pracowników zerowy podatek wpływa na wzrost wynagrodzenia netto, co sprawia, że zaoszczędzona na podatku kwota może być wyższa od kwoty wpłaty podstawowej na PPK, opłacanej z wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo, pracownik poniżej 26. roku życia nie ponosi również kosztów zaliczki na podatek PIT od składki pracodawcy.

Środki z PPK nie podlegają zajęciu komorniczemu.

 Środki z PPK nie podlegają zajęciu komorniczemu, chyba że jest to roszczenie alimentacyjne.

Wraz z wiekiem oszczędzającego środki będą w coraz większym stopniu chronione.

 Zgromadzone w ramach PPK środki będą inwestowane w tzw. funduszach zdefiniowanej daty ze ścisłymi wytycznymi co do polityki inwestycyjnej. Środki młodych uczestników będą docelowo inwestowane w aktywa o większym potencjale zysku, ale będą też obarczone większym ryzykiem. Z kolei portfel starszych osób będzie bezpieczniejszy. Wszystko po to, by wraz ze zbliżającym się terminem uzyskania uprawnień do wypłaty oszczędności w PPK były w coraz większym stopniu chronione i mniej podatne na zmiany rynkowe. Jeśli jednak uczestnik będzie miał inne priorytety, może swoimi decyzjami zmienić powyższe założenia inwestycyjne, dostosowując je do swoich preferencji.

 Oszczędzanie w ramach PPK przebiega na preferencyjnych warunkach podatkowych.

Kapitał zebrany w PPK przy wypłacie w ustawowym terminie i na określonych warunkach (m.in. po 60. roku życia) będzie mógł być wypłacony bez 19% podatku od dochodów kapitałowych (tzw. „podatku Belki”).

Uczestnik PPK będzie mógł na bieżąco monitorować swoje konto.

Pracownik uzyskuje pełną kontrolę nad swoimi oszczędnościami w ramach PPK i może na bieżąco śledzić zarówno stan konta, jak i monitorować dokonywane wpłaty przez internet.

PPK cechują – zdecydowanie niższe niż rynkowe – opłaty za zarządzanie aktywami.

Nie mogą one przekroczyć 0,6% wartości zgromadzonych w PPK środków rocznie. Wysokość opłaty za zarządzanie aktywami jest ograniczona ustawowo. Rynkowe stawki za zarządzanie aktywami są średnio kilkukrotnie wyższe.

Źródło: Esaliens TFI SA