PPK: ilu pracowników zdecydowało się na ten sposób oszczędzania na emeryturę? Najnowsze dane o partycypacji w programie

PPK: ilu pracowników zdecydowało się na ten sposób oszczędzania na emeryturę? Najnowsze dane o partycypacji w programie
Paweł Borys, prezes PPK Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ponad milion pracowników zdecydowało się na uczestnictwo w PPK, co daje 39 proc. dotychczas do tego uprawnionych - podał liczby Paweł Borys, prezes Państwowego Funduszu Rozwoju na wtorkowej konferencji prasowej podsumowującej pierwszy etap wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych.

.@PawelBorys_, prezes PFR: po I etapie wdrażania #PPK liczba oszczędzających w dużych firmach przekroczyła 1,1 mln, a z PPE ponad 1,5 mln #emerytury #PFR @Grupa_PFR

Paweł Borys, prezes PFR, na wtorkowej konferencji prasowej przypomniał, że pierwszy etap wdrażania PPK obejmował duże firmy, zatrudniające powyżej 250 pracowników.

Tak więc w pierwszym etapie, PPK utworzyło 3864 firm, zatrudniających 2,9 mln osób uprawnionych do długoterminowego oszczędzania w PPK.

Czytaj także: Milion osób oszczędza w PPK, ponad 500 tys. w PPE >>>

„Szacunkowa partycypacja w PPK to 39%, a uwzględniając firmy, które wybrały PPE – to 41%. Natomiast licząc wszystkich pracowników korzystających z PPE i PPK to jest obecnie 44% ogółu osób zatrudnionych w dużych firmach” – powiedział Borys podczas konferencji prasowej.

Dane o partycypacji to szacunek, który może podlegać zmianom – granica błędu to 2-3%, podkreślił.

„Na ten moment nie obserwujemy istotnych zjawisk typu odstąpienia czy przystąpienia” – dodał prezes PFR.

Liczba uczestników PPK wyniosła 1 128 tys. pracowników. Kolejne 144 tys. przystąpiło do PPE utworzonych po wejściu w życie ustawy o PPK.

„Można powiedzieć, że w efekcie wdrożenia PPK w dużych firmach z PPE bądź PPK skorzystało łącznie 1,3 mln i to jest nasza główna dana, którą się posługujemy” – podkreślił Borys.

Łącznie z wcześniej funkcjonującymi PPE w systemie jest to ponad 1,55 mln osób, dodał.

„Dla nas to są dwie najważniejsze cyfry, które mówią, że na tym pierwszy etapie rzeczywiście udało się spowodować, że pracownicze programy emerytalne – czy PPK, czy PPE – stały się standardem rynków pracy. Cieszymy się, że coraz więcej pracodawców pokazuje nawet w ofertach pracy PPK czy PPE jako dodatkowy benefit dla pracowników” – stwierdził prezes.

Łącznie liczba dużych firm objętych systemem wyniosła 4 282, z czego 309 posiadało PPE przed wejściem w życie ustawy o PPK, a kolejne 209 firm założyły PPE w ostatnim roku. Wobec tego obowiązkowi założenia PPK podlegało 3 864 firmy.

„Wszystkie te instytucje w sposób prawidłowy utworzyły te programy” – podkreślił Borys.

Przypomniał, że na rynku PPK aktywnych jest 20 instytucji.

„PPK są systemem tanim – średnia opłata za zarządzanie wynosi 0,37%” – wskazał także.

Jak wypadamy na tle innych krajów?

Podkreślił, że to bardzo niski, atrakcyjny poziom w porównaniu z podobnymi ofertami w innych krajach.

„Zakładamy. że na kolejnych etapach wdrażania PPK może być trudniej. Np. w Wielkiej Brytanii najtrudniej było wśród MŚP. Być może w kolejnym etapie partycypacja będzie mniejsza niż w firmach 250+, ale będziemy dokładać starań, by tak się nie stało” – zadeklarował też prezes PFR.

Dla porównania w Wielkiej Brytanii obecny poziom partycypacji w analogicznym do PPK programie wynosi blisko 90 procent, na starcie było to 60 procent, a w Turcji – 14 procent na starcie i obecnie 18 procent, w Nowej Zelandii na początku do programu przystąpiło 20 procent uprawnionych, teraz jest to 75 procent.

Jak wskazał na konferencji prasowej Paweł Borys, badania pokazują, że 10 – 12 procent Polaków myśli o oszczędzaniu na emeryturę. A – jak wskazywał prezes PFR – teraz jest dobry moment, aby zacząć oszczędzać długoterminowo, bo coraz więcej rodzin ma trwałe nadwyżki w budżetach domowych.

Czynnik utrudniający oszczędzanie to, jak mówił Paweł Borys, duża liczba umów na czas określony na polskim rynku pracy. Jesteśmy trzecim krajem w Unii Europejskiej pod tym względem.

Czytaj także: Czego Polacy oczekują od PPK? Przede wszystkim bezpieczeństwa środków >>>

Nowy program PFR dla pracodawców

Paweł Borys ogłosił również uruchomienie nowego programu PFR dla pracodawców. Fundusz będzie nagradzał firmy budujące przyjazne środowisko pracy oraz oszczędności emerytalne pracownikow i bezpieczeństwo finansowe, te firmy, które maja ponad przeciętny udział w PPK.

Dzisiaj wyróżniono cztery firmy:

Budimex, w imieniu której nagrodę odebrał prezes Dariusz Blocher,

Emitel, wyróżnienie przyjął prezes Andrzej J. Kozłowski,

EY,  reprezentowaną przez Jacka Kędziora, partnera zarządzającego EY Polska,

Komfort, w imieniu której nagrodę przyjął Wojciech Kiestrzyń.

Przypomnijmy, że pracownicze plany kapitałowe to przeznaczony dla pracowników program długoterminowego oszczędzania. Gromadzone w PPK oszczędności mają pochodzić ze składek pracowników, pracodawców i dopłat od państwa.

Reforma związana z tworzeniem PPK ruszyła 1 lipca i objęła na początku największe firmy, zatrudniające powyżej 250 osób. Do 2021 roku większość pracodawców w Polsce ma utworzyć PPK dla swoich pracowników.

Źródło: aleBank.pl, ISBnews