Porozumienie między ZBP i FinTech Polska

Porozumienie między ZBP i FinTech Polska
Od lewej: Włodzimierz Kiciński, Paweł Widawski, Agnieszka Wachnicka. Źródło: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
30 stycznia 2024 roku Związek Banków Polskich podpisał z Fundacją na rzecz Innowacji Finansowych FinTech Polska porozumienie w sprawie projektu budowy w Polsce centrum finansowego nowej generacji - Future Finance Poland.

W imieniu Związku Banków Polskich porozumienie podpisali Agnieszka Wachnicka i Włodzimierz Kiciński, wiceprezesi ZBP, a ze strony FinTech Polska podpis złożył Paweł Widawski, prezes zarządu.

Projekt będzie realizowany przy wsparciu i we współpracy z uczestnikami rynku finansowego reprezentującymi zarówno sektor publiczny, jak i sektor prywatny.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Technologie | Forum Technologii Bankowych | Innowacyjne myślenie

Celem Projektu jest:

podniesienie innowacyjności sektora finansowego;

wykorzystanie najnowszych technologii finansowych dla wsparcia rozwoju gospodarki;

promocja i poprawa gospodarczego wizerunku Polski, w tym wizerunku rynku finansowego w Polsce;

optymalizacja środowiska regulacyjnego i nadzorczego wspierającego rozwój sektora finansowego;

rozwój bazy talentów;

wzrost kompetencji uczestników rynku;

zwiększenie dostępu do zrównoważonych form finansowania;

wsparcie realizacji projektów międzynarodowych w Polsce.

Czytaj także: Banki, fintechy i wśród nich… Tesla

Podejmowane w ramach Projektu działania będą obejmowały koordynację inicjatyw i współpracy uczestników rynku, prowadzenie badań i analiz, wymianę wiedzy pomiędzy uczestnikami Projektu oraz z innymi centrami finansowymi, akcelerację innowacji i dialog pomiędzy uczestnikami rynku, w tym stworzenie platformy dialogu w obszarze regulacyjnym i edukacji.

Szczegółowe zasady realizacji Projektu zostaną opracowane przez Fundację i uczestników Projektu.

Czytaj także: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Lazarski University of Technology i Fintech Poland oficjalnymi partnerami

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP