Poprawa koniunktury na rynku kredytów – PENGAB w górę o 7,2 pkt. m/m

Poprawa koniunktury na rynku kredytów – PENGAB w górę o 7,2 pkt. m/m
Fot. stock.adobe.com / chaylek
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Index Pengab odnotował wartość 23,2 pkt, m/m jest wyższy o 7,2 pkt. w grudniu ’23. Zaobserwowano zdecydowany wzrost aktywności klientów na rynku kredytów zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Dla rynku depozytów długoterminowych oraz indywidualnych odnotowano pogorszenie prognoz - czytamy w najnowszym wydaniu Monitora Bankowego.

1 tabela monitor bankowy grudzień 2023 ZBP
Źródło: Monitor Bankowy

– W prognozie sześciomiesięcznej rynku bankowego odnotowano w grudniu poprawę odczytu dla rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych m/m.

Natomiast dla rynku depozytów długoterminowych oraz indywidualnych odnotowano pogorszenie prognoz.

Tadeusz Białek, prezes ZBP

Przewidywania dla sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynoszą 0 pkt, m/m bez zmian, r/r wzrosły o 54 pkt.

W prognozie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych również odnotowano brak zmian m/m – wynosi 0 pkt, r/r jest wyższa o 54 pkt.

Natomiast prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi 8 pkt, m/m również bez zmian, a r/r jest wyższa o 73 pkt. – podkreślił dr Tadeusz Białek, prezes ZBP.

– W grudniu Index Pengab odnotował wartość 23,2 pkt, m/m jest wyższy o 7,2 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 5,3 pkt. do poziomu 24,3 pkt., a indeks ocen jest wyższy m/m o 9,1 pkt. uzyskując wartość 22,1 pkt.

W grudniu m/m zaobserwowano zdecydowany wzrost aktywności klientów na rynku kredytów zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Wzrosła także m/m aktywność klientów indywidualnych na rynku depozytów bieżących.

Grudniowy odczyt ujawnia m/m brak zmian w odczytach sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, gospodarki kraju oraz przedsiębiorstw.

Przewidywania pozytywne równoważą się z opiniami negatywnymi – komentuje Marcin Idzik, Minds & Roses.

Marcin Idzik, Kantar.

Czytaj także: Index PENGAB w listopadzie ’23 m/m jest niższy o 10 pkt., spada popyt na depozyty

Kredyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest wyższy o 6 pkt. i w grudniu wynosi 30 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 5 pkt., a r/r wzrosło o 26 pkt.

Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 8 pkt, a r/r jest wyższe o 64 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych spadł m/m o 8 pkt. i wynosi 42 pkt.

Depozyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 2 pkt. i wynosi obecnie 19 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 11 pkt., a r/r wzrost o 10 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m pozostało bez zmian, a r/r jest niższe o 20 pkt.

Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m wzrósł o 7 pkt. i wynosi 13 pkt.

Kredyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 8 pkt. i wynosi 10 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 14 pkt., a r/r jest wyższy o 15 pkt.

Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 13 pkt., a r/r jest wyższy o 40 pkt. Indeks prognozy dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 9 pkt. i wynosi obecnie 17 pkt.

Depozyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m wzrósł o 2 pkt. i wynosi 3 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest wyższy o 15 pkt, a r/r spadł o 2 pkt.

Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m spadł o 8 pkt., a r/r jest niższy o 24 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 5 pkt. i wynosi obecnie 7 pkt.

Czytaj także: Poprawa prognoz makroekonomicznych w październiku ’23: PENGAB m/m wyższy o 1,2 pkt.

Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego

W grudniu odnotowano m/m poprawę odczytu prognoz sześciomiesięcznych dla rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych.

Pogorszenie prognoz odnotowano dla rynku depozytów długoterminowych osób indywidualnych.

Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego, wykres
Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego, wykres
Źródło: Monitor Bankowy

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej

W grudniu odnotowano brak zmian w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju.

Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi 0 pkt., m/m bez zmian, a r/r jest wyższa o 54 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi 0 pkt, m/m bez zmian, a r/r jest wyższa o 54 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi 8 pkt, m/m bez zmian, a r/r jest wyższa o 73 pkt.

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej, wykres
Źródło: Monitor Bankowy

Ocena bankowości w 2023 rok

Rok 2023 został oceniony wyraźnie lepiej niż rok 2022. Jako dobry lub bardzo dobry był oceniony przez 84 proc. badanych (r/r plus 48 p.p.), jedna szósta (14 proc., r/r minus 19 p.p.) oceniła mijający rok jako przeciętny, natomiast zdaniem 3 proc. mijający rok okazał się niedobry lub bardzo niedobry (r/r spadek o 28 p.p.).

Ocena zmian w porównaniu z minionym rokiem

3 proc. badanych uważa rok 2023 za gorszy w porównaniu do roku 2022 dla bankowości w Polsce, 78 proc. jest zdania, że mijający rok był lepszy w porównaniu z poprzednim, a dla kolejnych 19 proc. badanych mijający rok jest taki sam, jak ubiegły.

Opinia o bankach wśród klientów

Dominuje opinia, że zarówno wśród klientów indywidualnych (81 proc.), jak i korporacyjnych (76 proc.) opinia o bankach jest taka sama, jak rok temu. Spadł odsetek badanych, których zdaniem opinia klientów indywidualnych jest gorsza w porównaniu do roku ubiegłego.

Charakterystyka bankowości w 2023 roku

Za największe stymulanty rozwoju bankowości w obecnym roku uznano poziom centralnych stóp procentowych, wysokość marż odsetkowych, tempo wzrostu dochodów ludności, tempo wzrostu gospodarczego oraz przynależność Polski do Unii Europejskiej.

Czynnikami, które najgorzej przysłużyły się kondycji banków w mijającym roku były obciążenia podatkowe i parapoodatkowe, powszechne wakacje kredytowe oraz problem kredytów walutowych.

Wyniki finansowe sektora bankowego w 2023 roku

Przy ocenie głównych źródeł zysku banków w 2023 roku, 8 proc. jako główne źródło wskazuje redukcję kosztów (minus 10 p.p. r/r), 78 proc. wzrost przychodów odsetkowych (plus 1 p.p. r/r), a 14 proc. wzrost przychodów z opłat i prowizji (więcej o 11 p.p. r/r).

59 proc. (wzrost o 18 p.p.) jest zdania, że zyski banków generowało zwiększenie sprzedaży produktów dotychczasowym klientom.

Spadło znaczenie liczby nowo pozyskanych klientów – 8 proc. (mniej o 5 p.p.) oraz zmian cen usług bankowych (32 proc., spadek o 14 p.p.).

Wyniki finansowe sektora bankowego w 2023 roku, MB
Wyniki finansowe sektora bankowego w 2023 roku, MB
Źródło: Monitor Bankowy

Pełna wersja Monitora Bankowego – grudzień 2023

Źródło: BANK.pl