Index PENGAB w listopadzie ’23 m/m jest niższy o 10 pkt., spada popyt na depozyty

Index PENGAB w listopadzie ’23 m/m jest niższy o 10 pkt., spada popyt na depozyty
Fot. stock.adobe.com / Kenstocker
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W listopadzie Index PENGAB odnotował wartość 16,0 pkt., m/m jest niższy o 10 pkt. Listopadowy odczyt ujawnia także m/m pogorszenie wartości sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, czytamy w najnowszym wydaniu Monitora Bankowego.

wykres / tabela Index Pengab w listopadzie ’23
Źródło: Monitor Bankowy

– W prognozie sześciomiesięcznej rynku bankowego odnotowano spadek m/m dla wszystkich monitorowanych rynków z wyjątkiem kredytów konsumpcyjnych. Prognoza m/m dla kredytów konsumpcyjnych wzrosła o 7 pkt., natomiast r/r o 50 pkt.

W listopadzie odnotowano również wzrost ogólnego wskaźnika oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m. Wskaźnik wzrósł o 1 pkt. i wynosi 24 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 9 pkt., a r/r wzrosło o 42 pkt.

Odnotowano natomiast spadek salda ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m, spadło o 7 pkt., a r/r jest wyższe o 76 pkt.

Tadeusz Białek, prezes ZBP

Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych spadł m/m o 1 pkt i wynosi 50 pkt. W przypadku prognozy sześciomiesięcznej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych odnotowano spadek o 6 pkt. m/m – podkreślił dr Tadeusz Białek, prezes ZBP.

– W listopadzie Index Pengab odnotował wartość 16,0 pkt., m/m jest niższy o 10 pkt. Indeks prognostyczny m/m spadł o 6,7 pkt. do poziomu 19,0 pkt., a indeks ocen jest niższy m/m o 13,2 pkt. uzyskując wartość 13,0 pkt.

W listopadzie m/m zaobserwowano zdecydowany spadek aktywności klientów na rynku depozytów, a także znaczące obniżenie prognoz w tym obszarze, zarówno w przypadku klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Wzrosła m/m aktywność klientów indywidualnych na rynku kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów obrotowych przedsiębiorstw.

Listopadowy odczyt ujawnia m/m pogorszenie wartości sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw – komentuje Marcin Idzik, Minds & Roses.

Marcin Idzik, Kantar.

wykres / tabela Index Pengab w listopadzie ’23
Źródło: Monitor Bankowy

Czytaj także: Poprawa prognoz makroekonomicznych w październiku ’23: PENGAB m/m wyższy o 1,2 pkt.

Kredyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m jest wyższy o 1 pkt i w listopadzie wynosi 24 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 9 pkt., a r/r wzrosło o 42 pkt.

Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 7 pkt, a r/r jest wyższe o 76 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych spadł m/m o 1 pkt. i wynosi 50 pkt.

Depozyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 11 pkt. i wynosi obecnie 17 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 28 pkt., a r/r spadek o 26 pkt.

Czytaj także: Co piąty Polak nie ma żadnych oszczędności

Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m spało o 1 pkt., a r/r jest niższe o 24 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m spadł o 16 pkt. i wynosi 6 pkt.

Kredyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m spadł o 1 pkt. i wynosi 2 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 14 pkt., a r/r jest wyższy o 15 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 6 pkt., a r/r jest wyższy o 19 pkt. Indeks prognozy dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 1 pkt. i wynosi obecnie 26 pkt.

Depozyty podmiotów gospodarczych

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 17 pkt. i wynosi 1 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 12 pkt, a r/r spadł o 30 pkt.

Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m spadł o 17 pkt, a r/r jest niższy o 26 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 6 pkt. i wynosi obecnie 2 pkt.

Czytaj także: 5% Polaków zamierza skorzystać z oferty Bezpieczny Kredyt 2% do końca w 2023 roku

Prognoza sześciomiesięczna rynku bankowego

W listopadzie odnotowano m/m pogorszenie odczytu prognoz sześciomiesięcznych dla wszystkich monitorowanych rynków z wyjątkiem kredytów konsumpcyjnych w przypadku których m/m odnotowano poprawę.

wykres / tabela Index Pengab w listopadzie ’23
Źródło: Monitor Bankowy

Prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej

W listopadzie odnotowano pogorszenie w odczytach sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych.

Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi 0 pkt, m/m spadła o 9 pkt., a r/r jest wyższa o 68 pkt.

Czytaj także: Bankowość i Finanse | Gospodarka | Finansiści o wyzwaniach gospodarczych

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi 0 pkt, m/m spadła o 6 pkt, a r/r jest wyższa o 73 pkt.

Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi 8 pkt, m/m wzrosła o 2 pkt., a r/r jest wyższa o 89 pkt.

Bankowcy o rynku finansowym

Czterech na dziesięciu badanych (41 proc.) w tym miesiącu odnotowało wzrost zainteresowania klientów kredytami hipotecznymi w swojej placówce. W połowie przypadków zainteresowanie klientów jest na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, a w 9 proc. odnotowano spadek.

Ponad połowa badanych (56 proc.) ocenia, że w 2023 roku w stosunku do lat ubiegłych wzrosło zainteresowanie kredytem ze stałym oprocentowaniem. Przeciwnego zdania jest 42 proc.

Jedna piąta badanych (20 proc.) spodziewa się pogorszenia portfela kredytowego w przyszłym roku. Odmienną opinię wyraża 81 proc. badanych.

Pełna wersja Monitora Bankowego – listopad 2023

Źródło: BANK.pl