Ponad tysiąc ugód z frankowiczami w Santander Bank Polska w III kwartale

Ponad tysiąc ugód z frankowiczami w Santander Bank Polska w III kwartale
Fot. stock.adobe.com/BGStock72
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Santander Bank Polska zawarł 1 032 ugody z frankowiczami w III kw. 2023 r. i łącznie 8 407 takich porozumień, podał Bank.

„Do 30.09.2023 r. Grupa zawarła 8 407 ugód zarówno przedsądowych, jak i tych po sprawach spornych, w tym 5 369 w 2023 roku oraz 1 032 w trzecim kwartale 2023 r.” – czytamy w raporcie.

Ugody oferowane przez Santander Bank Polska uwzględniają zarówno elementy konwersji zaproponowane przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w 2020 r., jak i warunki własne banku, przypomniano.

Koszty dobrowolnych ugód zawieranych z klientami w sprawach dotyczących kredytów mieszkaniowych w CHF wyniosły 302,2 mln zł za trzy kwartały 2023 r. i 88,7 mln zł za trzy kwartały 2022 r., podano także.

Santander BP miał 1,53 mld zł zysku netto w III kw. 2023 r., ROE: 19,3%

Santander Bank Polska odnotował 1 528,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 279,38 mln zł zysku rok wcześniej, podał Bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 3 395,55 mln zł wobec 1640,7 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 666,94 mln zł wobec 665,8 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w na koniec III kw. br. 19,3% wobec 8,7% rok wcześniej, wskaźnik ROA – odpowiednio: 1,8% wobec 0,8%.

Wskaźnik koszty/dochody (C/I) poprawił się do 29,6% z 41,9% rok wcześniej.

Marża odsetkowa netto wyniosła w tym okresie 5,37% wobec 4,1% rok wcześniej, zaś wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) utrzymał się na niemienionym r/r poziomie 4,9%.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 20,61% wobec 18,93% rok wcześniej, zaś współczynnik kapitału Tier I – odpowiednio: 19,14% wobec 17,16%.

„Najważniejsze osiągnięcia:

*Silna pozycja kapitałowa Grupy potwierdzona przez współczynniki kapitałowe na 30 września 2023 r., w tym łączny współczynnik kapitałowy na poziomie 20,61% (18,93% na 30 września 2022 r.).

* Wyższa rentowność kapitału własnego (ROE) w stosunku rocznym (19,3% wobec 8,7% na 30 września 2022 r. w ujęciu porównywalnym).

* Bezpieczna pozycja płynnościowa. Relacja należności netto od klientów do zobowiązań wobec klientów na poziomie 75,3%. Płynnościowe miary nadzorcze znacząco przewyższające normy regulacyjne.

* Ścisły monitoring ryzyka i podejmowanie adekwatnych działań ostrożnościowych.

* Poprawa efektywności kosztowej w oparciu o wysoką dynamikę dochodów. Spadek wskaźnika koszty/dochody z 41,9% do 29,6% w ciągu trzech kwartałów 2023 r.

* Dalsza automatyzacja i optymalizacja procesów operacyjnych.

* Zwiększanie dostępności, bezawaryjności, wydajności i cyberbezpieczeństwa systemów Grupy” – czytamy w raporcie.

Najważniejsze osiągnięcia w zakresie wolumenów biznesowych i jakości aktywów to:

* Wzrost bazy aktywów ogółem o 5,6% r/r do 278 mld zł.

* Wzrost depozytów od klientów o 10,8% r/r do 210 mld zł przy dynamicznie rosnącej bazie depozytów terminowych (+58,4% r/r) z towarzyszącym spadkiem sald na rachunkach bieżących (-3,5% r/r).

* Wzrost należności brutto od klientów o 3% r/r do 164,4 mld zł, w tym kredytów od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego (+5,8% r/r) oraz należności leasingowych (+12,5% r/r).

* Utrzymanie dobrej jakości portfela należności kredytowych ze wskaźnikiem NPL na poziomie 4,9%.

* Wzrost zannualizowanej marży odsetkowej netto z poziomu 4,1% za trzy kwartały 2022 r. do 5,37% za trzy kwartały 2023 r. przy wsparciu wolumenów biznesowych.

* Wzrost dochodów netto z tytułu prowizji (+3,1% r/r) dzięki wyższym dochodom z działalności bankowej i stabilnym dochodom z rynku giełdowego i funduszy inwestycyjnych.

* Wzrost liczby transakcji realizowanych przez bankowość mobilną w skali dziewięciu miesięcy (+28,5% r/r) oraz jej udziału w zdalnej sprzedaży kredytów, wymieniono także.

Aktywa razem Banku wyniosły 278,05 mld zł na koniec III kw. 2023 r. wobec 259,17 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W I-III kw. 2023 r. Santander Bank miał 3 850,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 895,77 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 3 780,92 mln zł wobec 1 650,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: ISBnews