Pomagajmy – nie tylko w święta

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Choć świąteczna dobroczynność ma się dobrze, regularnie pomaga tylko co piąty z nas.

Polacy angażują się w pomaganie sporadycznie, najczęściej raz w roku, w okolicy Bożego Narodzenia. Mobilizują nas wielkie, okazjonalne akcje. Tymczasem organizacje społeczne pomagają innym cały czas. Aby mogły stabilnie działać, potrzebują regularnego wsparcia – do czego namawiają wraz z serwisem bm.pl.

W 2014 roku aż dwie trzecie (66 proc.) Polaków1 zaangażowało się w pomoc innym, wspierając rzeczowo lub finansowo różne organizacje – wrzucając pieniądze do puszki, wysyłając SMS, przekazując odzież lub żywność.

Świąteczny zryw

Jak pokazują cytowane dane – znaczna część tego zaangażowania to jednorazowy gest. Ponad jedna czwarta (28 proc.) Polaków ogranicza się do wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a ok. 40 proc z nas sporadycznie wrzuca pieniądze do puszek na różne cele dobroczynne.

Co piąty Polak2 pomaga kupując gadżety świąteczne – świeczki czy kartki – lub przygotowując paczki dla potrzebujących. W ubiegłoroczną akcję Szlachetna Paczka zaangażowało się niemal 1 mln Polaków.

Jak podaje TNS Polska3, w okresie Bożego Narodzenia jesteśmy bardziej otwarci na pomaganie innym.

Po świętach zapał do pomagania innym zdecydowanie spada. Opublikowany w listopadzie 2014 r. przez Charity Aid Fundation Światowy Indeks Dobroczynności daje Polsce 73. miejsce na 135 przebadanych krajów. Wykazał on, że 21 proc. przekazało pieniądze na cele dobroczynne w miesiącu poprzedzającym badanie.

Apel o regularne wsparcie

Cytowane badania TNS wskazują, że na cele dobroczynne Polacy najchętniej przekazują do 5 zł miesięcznie. 9 proc. respondentów byłoby w stanie przeznaczyć na ten cel od 6 do 10 zł na miesiąc; 3 proc. badanych od 11 do 30 zł, a powyżej 30 zł – mniej niż jeden procent.

Kwota wsparcia nie jest jednak najważniejsza, liczy się regularność. Organizacje charytatywne, aby skutecznie realizować cele statutowe i zaplanowane inicjatywy, potrzebują bowiem stałego wsparcia.

Mając to na uwadze Blue Media – operator serwisu bm.pl, udostępnił Pomocny przelew – narzędzie, które w wygodny sposób pozwala wpłacać datki na rzecz organizacji społecznych. Na początkowym etapie płatności można będzie przesyłać dla:

  • Fundacji Hospicjum Pomorze Dzieciom

  • Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce

  • Federacji Polskich Banków Żywności

  • Fundacji „Akogo?” Ewy Błaszczyk

Ich przedstawiciele zgodnie przyznają, że regularne wpłaty, nawet niewielkich sum, są bardzo ważne dla stabilnego działania.

Koszty wpłat za pośrednictwem strony https://bm.pl/#!/pomocny-przelew dla darczyńców są zerowe – serwis bm.pl zrezygnował z pobierania jakichkolwiek opłat.

Pomocy przelew oparty jest o mechanizm robota finansowego bm.pl, serwisu do automatycznego opłacania rachunków. Pozwala on na ustalenie stałej kwoty i częstotliwości wpłat dla wybranej organizacji. Wpłaty realizowane będą automatycznie lub, w zależności od preferencji darczyńcy, manualnie. Dodatkowo możliwe są też wpłaty jednorazowe.

Źródło: Blue Media

(1) Opracowanie na podstawie wyników badań Stowarzyszenia Klon/Jawor "Wolontariat, filantropia, 1%" z 2014 roku.
(2,3) http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/2015/01/09/portfele-bardziej-otwarte-czyli-dobroczynnosc-polakow-w-okresie-swiatecznym/