Polskie uczelnie wychodzą naprzeciw pracodawcom

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pracownicy.150xW tym roku dofinansowanie uzyska 39 najwyżej ocenionych projektów. Do uczelni trafi łącznie 200 mln zł. Najlepsi studenci będą mogli otrzymywać miesięcznie nawet 1 000 złotych stypendium.

Ocena wniosków dokonywana była przez ekspertów z centralnej bazy ekspertów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała w ramach przedmiotowego konkursu 228 wniosków o przyznanie dofinansowania skierowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 4.1.1 Priorytetu IV PO KL.

Spośród 228 wniosków, które przeszły do oceny merytorycznej:

 • 88 wniosków uzyskało ocenę pozytywną (suma punktów z oceny merytorycznej wynosiła minimum 60 punktów i ocena z poszczególnych części oceny merytorycznej wynosiła co najmniej 60% wymaganej liczby punktów) – 39 najlepszych projektów uzyska dofinansowanie
 • 133 uzyskało ocenę negatywną (suma punktów z oceny merytorycznej była poniżej
 • 60 punktów lub ocena z poszczególnych części oceny merytorycznej nie przekroczyła 60% wymaganej liczby punktów);
 • 7 wniosków uzyskało negatywną ocenę za brak spełnienia kryteriów horyzontalnych (0 punktów na liście rankingowej).

Wyłonione w konkursie uczelnie, które chcą kształcić studentów „kierunków zamawianych” otrzymają środki na m.in.:

 • Zwiększenie naboru na kierunkach kluczowych dla gospodarki
 • Zorganizowanie kursów wyrównawczych dla studentów pierwszych lat z matematyki i fizyki
 • Unowocześnienie programów studiów
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wybitnych specjalistów
 • Kursy i staże dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe
 • Wyjazdy studyjne do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentom
 • Udział studentów w konferencjach naukowo-technicznych
 • Motywacyjne stypendia dla najlepszych studentów (nawet 1000 zł miesięcznie)

gk