Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze: jak pokonać kryzys wywołany pandemią

Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze: jak pokonać kryzys wywołany pandemią
Krzysztof Pietraszkiewicz (fot. Związek Banków Polskich)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Dzisiaj podsumowaliśmy kolejny rok działalności Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego oraz określiliśmy główne kierunki pracy w następnych kwartałach ‒ powiedział podczas Walnego Zebrania Członków 14 lipca 2020 r. prezes Zarządu PFA-G i Zarządu ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz.

#KrzysztofPietraszkiewicz: Wyzwaniom stojącym przed Polakami, ale też Europejczykami ‒ możemy sprostać mądrze organizując współpracę uczelni, firm i samorządów #pfag.pl #ZBP #Uczelnie #Przedsiębiorcy

‒ Weźmiemy aktywny udział w październikowym Kongresie MSP w Katowicach, gdzie będziemy dyskutować, m.in. o przyszłości polskiej energetyki, roli firm i uczelni w realizacji programu dekarbonizacji gospodarki, o „zielonej ekonomii” i o Programie „Czyste Powietrze”.

Ważne będą rozmowy o przebudowie firm dotkniętych negatywnymi konsekwencjami epidemii.

Podjęliśmy przygotowania do trzeciego Forum Akademicko-Gospodarczego, 24 lutego 2021 roku. Rozpoczynamy budowę Ośrodka Współpracy Rad Uczelni, który pozwoli na wypracowywanie i promowanie dobrych praktyk działania tych nowych organów uczelni.

Będziemy współorganizować kolejne debaty w Klubie Polska 2025+.

Wyzwaniom stojącym przed Polakami, ale też Europejczykami ‒ możemy sprostać mądrze organizując współpracę uczelni, firm i samorządów oraz uczestnicząc w realizacji regionalnych, krajowych i sektorowych programów rozwojowych.

Kryzys epidemiczny wspólnie zdołamy pokonać, kryzys ekonomiczny musimy potraktować jako szansę na rozwiązanie wielu problemów. Możemy to zrobić!

Dziękujemy za wsparcie i aktywność. Zapraszamy do współpracy ‒ podkreślił prezes Krzysztof Pietraszkiewicz.

O działalności Stowarzyszenia Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze

Stowarzyszenie Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze zostało powołane w celu budowania wzajemnego zrozumienia i więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i gospodarczym. Forum stymuluje programy badań ukierunkowanych na potrzeby gospodarki i wspiera uczelnie prowadzące takie badania.

Członkami PFA-G są osoby kierujące podmiotami gospodarczymi oraz rektorzy uczelni publicznych i prywatnych. Podobne stowarzyszenia działają na świecie od kilkudziesięciu lat, a założyciel Forum, prof. Marek Dietrich inspirował się przede wszystkim amerykańskim Business Higher-Education Forum.

Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze liczy około 40 członków, przy zachowaniu zasady równej reprezentacji środowiska akademickiego i gospodarczego. Przez szeregi Forum przewinął się przez lata szereg wybitnych postaci z obu środowisk.

Prezesem Zarządu w bieżącej kadencji jest Krzysztof Pietraszkiewicz, Wiceprezesem Arkadiusz Mężyk, a Członkami Zarządu: Andrzej Graboś, Andrzej Jonas, oraz Tadeusz Słomka.

Przez ponad ćwierć wieku działalności PFA-G, kiedy rozwinęły się i prężnie działają zarówno organizacje grupujące środowiska gospodarcze, jak i organizacje reprezentujące środowisko akademickie, Forum stało się neutralną płaszczyzną dialogu między osobami kierującymi organizacjami gospodarczymi, a rektorami wyższych uczelni.

PFA-G wyraża i wypracowuje wspólne opinie obu środowisk nie tylko w sprawach gospodarki i nauki, ale także na temat innych zagadnień o zasadniczym znaczeniu dla przyszłości kraju.

Niektóre z tematów poruszanych na konferencjach Forum, to: innowacje, transfer technologii i komercjalizacja wyników badań naukowych, oczekiwania pracodawców w stosunku do absolwentów, bezpieczeństwo energetyczne kraju, reformy administracyjna, emerytalna, szkolnictwa wyższego, i wiele innych.

Forum organizuje konferencje, seminaria i debaty na tematy ważne dla obu środowisk oraz przygotowuje raporty dotyczące wybranych zagadnień.

Przykładem takich raportów mogą być: „Edukacja polska na przełomie wieków system edukacji w Polsce w opinii środowisk gospodarczych”, „Klimat dla amerykańskich inwestycji gospodarczych w Polsce”, czy opracowany we współpracy z Business Center Club „Słownik Dialogu” analizujący różnice w rozumieniu pojęć z zakresu innowacyjności w przedsiębiorstwach, na uczelniach, i w administracji państwowej.

W czerwcu 2020 r. odbyło się webinarium Forum i Klubu Polska 2025+ „Pandemia Covid-19 a inne choroby współczesnego świata. Co pozwolił nam ujrzeć obecny kryzys?” wzięło udział ponad 100 osób.

Wprowadzenie do dyskusji przygotowali red. Edwin Bendyk, prof. Bogdan Góralczyk i prof. Witold M. Orłowski.

Więcej informacji na: pfag.pl.

Źródło: Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze